Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka a dowód rejestracyjny pojazdu

Po zakupie samochodu musimy koniecznie dokonać niezbędnych czynności rejestracyjnych, a co się z tym wiąże odwiedzić urzędy, wpłacić określone sumy, odebrać dokumenty i wiele, wiele innych. Nierozerwalnie związany z samochodem jest jego dowód rejestracyjny wydawany przez odpowiedni organ administracji publicznej. Do jakiego wyglądu dowodu rejestracyjnego przyzwyczaiło nas rozporządzenie z 2004 roku? Co ma się zmienić niebawem? Jaki związek z zapowiadanymi zmianami ma pieczątka? Zachęcamy do lektury!

O dowodzie rejestracyjnym

Dowód rejestracyjny pojazdu jest dokumentem niezbędnym dla każdego, kto chce poruszać się samochodem po drogach. To dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu. Jakie informacje znajdują się w dokumencie?

1. Informacje dot. właściciela / posiadacza pojazdu
2. Dane techniczne samochodu
3. Numer tablic rejestracyjnych
4. Organ wydający dokument
5. Jego numer i seria
6. Termin wykonania badania technicznego
7. Inne adnotacje urzędowe - na przykład posiadanie haka, czy informacje o pierwszej rejestracji w kraju (jeśli samochód został sprowadzony z zagranicy).

Obecny wygląd tego dokumentu determinują:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
- dyrektywa Rady UE 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 roku
- oraz Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 maja 2004 roku.

Co ważne - dowód rejestracyjny jest wymaganym dokumentem dla osoby prowadzącej pojazd. Nawet jeśli nie jest ona właścicielem, to otrzymuje go za zgodą właściciela na czas podróży. Spersonalizowane dokumenty, specjalnie zabezpieczone produkuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

źródło: Wykop

Pieczątki w dowodzie rejestracyjnym

W dokumencie znajdują się następujące rodzaje pieczęci:

- pieczęć urzędowa organu wydającego dokument, np. miejscowego starostwa powiatowego, która poświadcza adnotacje związane z dodatkowymi informacjami na temat samochodu (na przykład posiadanie haka, czy informacje o dacie pierwszej rejestracji samochodu w Polsce). Pieczęć ta jest okrągła z wizerunkiem orła w koronie pośrodku. Ma ona wymiar 2cm średnicy. W otoku znajduje się napis "STAROSTWO POWIATOWE W.". Na drugiej stronie znajduje się tabela dotycząca badań technicznych pojazdu. Pierwsza pieczątka należy zawsze do organu, który wydał dokument. Jest to wskazanie kiedy powinno nastąpić kolejne badanie techniczne samochodu.

- Późniejsze pieczęcie należą do stacji kontroli pojazdów, do której właściciel pojazdu przyjeżdża, aby dokonać oględzin stanu technicznego. Auto przechodząc pozytywnie testy i diagnozę otrzymuje poświadczenie wpisem do dokumentu z informacją o nast. dacie badania, a informacje te są zatwierdzane pieczęcią stacji diagnostycznej - zwykle w formie kwadratowej pieczęci o wymiarach zbliżonych do 2cm x 2cm. W górnej części pieczęci znajduje się zwykle skrót SKP oraz litery wskazujące w którym regionie stacja działa (tzw. właściwy wyróżnik województwa i powiatów w świetle obowiązujących przepisów) - są to takie litery, jakie widzimy na tablicach rejestracyjnych samochodów. W środkowej części pieczęci znajdują się litery ABT, czasami literom tym towarzyszy inne oznaczenie w postaci liter, np.: c,d,e,h - co jest informacją o tym, że stacja diagnostyczna posiada uprawnienia do prowadzenia rozszerzonych badań.

- Trzecim rodzajem pieczęci, którą można spotkać w naszych dowodach rejestracyjnych jest datownik. Niektóre stacje używają go, na innych datę badania wpisuje się odręcznie. O pieczęciach na stacjach diagnostycznych pisaliśmy TUTAJ.

źródło: Pixabay

Koniec z wymianą dowodów rejestracyjnych?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało rozporządzenie związane z rejestracja i oznakowaniem samochodów. W ostatnim czasie nagłówki wielu motoryzacyjnych i prawnych portali grzmią: "Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na pieczątki". O co chodzi? Dotychczas w dowodzie rejestracyjnym pojazdu znajdowało się miejsce na 6 pieczątek dot. pozytywnego przejścia testów na stacji diagnostycznej - tym samym poświadczenie pieczątką stacji, że samochód jest dopuszczony do ruchu drogowego. Dotychczas po wykorzystaniu wszystkich wolnych miejsc na pieczęcie potwierdzające przejście badań technicznych należało zwrócić się do miejscowego wydziału komunikacyjnego w celu otrzymania nowego dokumentu. Nie była to wcale łatwa i szybka czynność. Jak to wyglądało? Do urzędu miejskiego lub powiatowego należało udać się z wypełnionym wnioskiem, kartą pojazdu i dowodem rejestracyjnym. Wymagana była także opłata w wysokości 54,50 zł. Później właściciel musiał udać się do urzędu ponownie po odbiór nowego dokumentu. Wielu kierowców złorzeczyło na niedostosowanie wzoru dowodu rejestracyjnego do potrzeb osób zmotoryzowanych. Taka sytuacja jest szczególnie uciążliwa dla osób, które kupują samochód zakładając, że będą go użytkować dłużej niż 6 lat. Rozporządzenie, które zostało skierowane do konsultacji społecznych zakłada, że zniknie konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na pieczątki potwierdzającej odbycie przeglądu technicznego. Rozporządzenie nie zmienia obowiązującego wzoru dokumentu ale ma znieść obowiązek wymiany dokumentu po przybiciu w nim zakładanej ilości pieczęci w stacji diagnostycznej.

źródło: materiały własne

Skąd takie zmiany?

Dyrektywa UE 2014/45 sprawiła, że w Polsce należy dokonać nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Jeżeli przepisy wejdą w życie, to nie trzeba będzie po 6 latach wymieniać dowodu rejestracyjnego. Jak to wszystko ma wyglądać? W przypadku wyczerpania się wolnych miejsc w dowodzie rejestracyjnym nie będzie konieczne udanie się do miejscowego wydziału komunikacyjnego. Właściciel pojazdu będzie nadal jeździł z dowodem rejestracyjnym samochodu, ale będzie musiał obligatoryjnie posiadać przy sobie specjalny druk o dopuszczeniu samochodu do użytku - czyli zaświadczenie o pozytywnym przejściu badań technicznych wystawione przez uprawnionego diagnostę! Nowelizacja przepisów zakłada, że decyzja o ewentualnej wymianie dowodu rejestracyjnego będzie należała wyłącznie do właściciela pojazdu. Warto wziąć pod uwagę fakt, że Ministerstwo Cyfryzacji planuje od stycznia 2018 r. wprowadzić usługę tzw. cyfrowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Ma to doprowadzić w przyszłości do zwolnienia kierowców z obowiązku posiadania przy sobie dokumentów w trakcie jazdy!

źródło: materiały własne

Jakie inne zmiany zaplanowano?

Do konsultacji społecznej trafiła nowelizacja uchwały, w której zaplanowano zmianę związaną z przewożeniem rowerów. A konkretnie: Nowelizacja aktu prawnego zakłada też przywrócenie możliwości czasowego wyrejestrowania samochodów osobowych i motocykli. W świetle dotychczasowych przepisów każdy samochód ma obowiązek być ubezpieczony, a wyrejestrowanie go jest możliwe tylko w przypadku śmierci, kradzieży lub ze złomowania. Możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu oznaczać może niższe wydatki na polisę OC. Opłata za czasowe wyrejestrowanie nie może przekraczać 150 zł. Jest jeden problem. w przypadku, gdy ktoś posiada motocykl lub mały roadster - może okazać się, że wysokość składki wiązana z półrocznym wyrejestrowaniem nieznacznie przekraczałaby koszty opłaty administracyjnej. Jeśli nawet to rozwiązanie jest ciekawe, to wyobraźcie sobie że osoba, która wyrejestrowała czasowo swój pojazd, musiałaby oddać w depozyt do miejscowego urzędu tablice rejestracyjne. Lecz to nie wszystko! Właściciel musi zapewnić swojemu wyrejestrowanemu pojazdowi miejsce postojowe na czas niemożności poruszania się po drogach ze względu na wyrejestrowanie pojazdu!

2. Innowacją jest zapis obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku, który mówi o możliwości otrzymania 3 tablicy rejestracyjnej. Osoby aktywnie spędzające czas i montujące określony rodzaj bagażników rowerowych musiały - często na własną rękę - wykonywać swoisty "duplikat" tablicy rejestracyjnej, aby zamontować ją w wymaganym miejscu bagażnika. Niektórzy przepinali tablice tylną w wymagane miejsce bagażnika rowerowego. Taka jazda nie do końca była legalna. Ustawodawca wdrażając zmianę związaną z posiadaniem 3 tablicy rejestracyjnej docenił środowisko miłośników spędzania czasu na dwóch kółkach! Dodatkowa tablica rejestracyjna umieszczana jest na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym. Taki bagażnik obligatoryjnie powinien mieć możliwość podświetlenia tablicy. Jeśli bagażnik zasłania światła tylne samochodu, to konieczne jest, by sam bagażnik był wyposażony w sprawne światła zewnętrzne. Należy o tym pamiętać!

Obecnie dowód rejestracyjny jest najważniejszym dokumentem stwierdzającym dane pojazdu i określające jego konkretnego posiadacza. Dowód rejestracyjny jest ważnym dokumentem z uwagi na ubezpieczenie OC i AC. Dlaczego? Firmy ubezpieczeniowe mogą bowiem zablokować wypłatę odszkodowania jeśli właściciel pojazdu nie będzie mógł okazać ważnego dowodu rejestracyjnego. Dokument jest niezbędny w trakcie zatrzymania kontrolnego przez Policję. Jeżeli nowe regulacje wejdą w życie, to można założyć, że zapisy prawne staną się przychylniejsze dla kierowców. A wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak wolnego miejsca na wbicie pieczątki na stacji diagnostycznej nie będzie już potrzebna. Dotychczas obok braku obowiązku umieszczania dalszych pieczątek w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zostały wprowadzone zmiany związane z koniecznością opłaty "z góry" za przegląd na stacji diagnostycznej i ujednolicenie tablic rejestracyjnych. Kierowcy z niecierpliwością oczekują wejścia w życie nowych przepisów, gdyż kuriozalne 6 miejsc wolnych na przybicie pieczątek potwierdzających pozytywne przejście badań technicznych - i co się z tym wiąże konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego - wielu wprawiało w stan wysoce nerwowy!

Przelew online
Znajdź nas: