Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątki o ostateczności decyzji

Pieczątka od wielu lat służy jako znak prawomocności. Budujesz się? Co powinieneś wiedzieć o pieczątkach o ostateczności decyzji? Każdy, kto buduje dom już wie, że takie pieczątki istnieją i co oznaczają. Na różnym etapie budowania domu i oczekiwania na wszelkiego rodzaju pozwolenia musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na zatwierdzenie w urzędach i firmach dokumentacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Pieczątki o ostateczności decyzji, źródło: Pixabay

 

Planowanie budowy

Osoba planująca budowę domu składa wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie budowy to moment, w którym mamy już wszelkie prawomocne decyzje związane z uzyskanymi pozwoleniami. Nie jest to jednak takie proste jak się wydaje. Od pomysłu, marzenia i chęci do wybudowania własnych czterech ścian jest długa droga. 

 

 • po pierwsze - działka a pieczątki
  Bez działki nie ma budowy. Inwestor powinien kierować się nie tylko tym, czy podoba mu się lokalizacja i widok z działki, ale przede wszystkim określić stan prawny nieruchomości (uregulowana sytuacja wśród ewentualnych współwłaścicieli, problemy z dostępem do mediów, nałożenie ewentualnej hipoteki). Wszystko to dzięki wykorzystaniu stosownych dokumentów wraz z potwierdzającymi to pieczątkami. Jeśli inwestor nie ma świadomości o istnieniu takich “sprawdzających procedur”, to warto zwrócić się do lokalnego biura nieruchomości i powierzyć specjaliście “posprawdzanie” wszystkich niezbędnych dokumentów u źródeł zanim dokona się zakupu lub wpłaci zaliczkę.

 • po drugie: MPZP
  … czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Mnóstwo osób nie ma świadomości, że posiadając już działkę i plan w głowie, jak powinien wyglądać przyszły dom, można stanąć przed problemem związanym z bezdusznymi i ostatecznymi zapisami w MPZP. Może się bowiem okazać, że na naszej działce będzie mógł zostać wybudowany zupełnie inaczej wyglądający budynek niż sobie go wymarzyliśmy. Wielu osobom taki fakt podcina skrzydła już na tym etapie. MPZP jest to lokalny dokument, który określa dopuszczalny rodzaj zabudowy na danym terenie (wysokość budynku, współczynnik zabudowy działki, formę i kąt nachylenia dachu). Warto sprawdzić, czy MPZP zatwierdzony przez gminę na obszarze, w którym chcemy kupić lub wybudować dom dopuszcza zabudowę jednorodzinną. Wtedy jest już jakby z górki. Pamiętajmy, że wszelkie decyzje dotyczące, MPZP zostały zatwierdzone i podbite stosownymi pieczątkami przez uprawnione do tego jednostki samorządowe. Zapisów w MPZP “nie przeskoczymy”! W niektórych gminach nie obowiązuje MPZP, bo nie został opracowany i zatwierdzony. Wówczas należy udać się do urzędu i uzyskać tzw. decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli mamy już taki dokument potwierdzony pieczątką, to zyskujemy informacje jakie parametry ma mieć budynek, który na tym terenie może powstać oraz jakie są warunki dostawy mediów czy odprowadzania odpadów.

 • po trzecie: projekt domu a pieczątka
  Jako inwestorzy zanim dokonamy zakupu projektu powinniśmy znać zapisy w MPZP.  Projekt naszego domu musi spełniać warunki MPZP. Jeśli gmina nie dysponuje MPZP, o czym pisaliśmy wyżej, koniecznie trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i dopiero z tym dokumentem poświadczonym pieczątką udać się do biura projektowego. Zaleca się też na tym etapie zlecenie geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. W niektórych przypadkach nie wystarczy kupić gotowego projektu odpowiadającego zapisom MPZP, ale trzeba go jeszcze adaptować - dopasować do lokalnych warunków panujących na działce. Można też poprosić biuro architektoniczne o stworzenie indywidualnego projektu, co jest odpowiednio droższe.

 • po czwarte: uzyskanie warunków technicznych przyłączy
  Zanim skierujemy swe kroki z prośbą o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę powinniśmy uzyskać tzw. warunki przyłączy (energetyka, gazownictwo, wydział/zakład gospodarki komunalnej).

 

Pieczątki o ostateczności decyzji, źródło: Pixabay

 

Pieczątka o ostateczności decyzji a pozwolenie na budowę
O pozwolenie na budowę zatwierdzone pieczątką o ostateczności decyzji można się starać jeśli posiadamy opisane wyżej, wszelkie niezbędne, określone prawem dokumenty, pisma, pozwolenia, informacje. Pismo o wydanie pozwolenia składa się w lokalnym, miejscowym wydziale architektury i budownictwa na terenie starostwa powiatowego. Do wniosku zwykle należy dołączyć:

 1. wniosek
 2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 
 3. cztery egzemplarze projektu budowlanego
 4. wymagane zaświadczenia i uzgodnienia do danego projektu
 5. decyzję o warunkach zabudowy dla danego terenu (w przypadku, gdy nie obowiązuje na tym terenie MPZP)
 6. czasami dokumenty z informacjami na temat warunków technicznych dostaw mediów (w zależności od starostwa)

Pieczątki o ostateczności decyzji, źródło: Pixabay

 

Jak długo czeka się na wydanie decyzji?

Na decyzję o pozwoleniu na budowę czeka się zwykle długo. Zgodnie z zapisami ustawowymi (Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.) powinno się otrzymać decyzję nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku ewentualnych komplikacji wymagających dalszych weryfikacji nawet do 2 miesięcy. Jeśli organ (starostwo powiatowe lub urząd) we wniosku stwierdzą braki, to datę wszczęcia ponownego postępowania liczy się od ponownie dostarczonych dokumentów, czyli od uzupełnienia braków! 

Pieczątki o ostateczności decyzji, źródło: Pixabay

 

Co po zakończonym postępowaniu?

Kiedy już nasz właściwy urząd - zwykle starostwo powiatowe - wyda nam decyzję o pozwoleniu na budowę to niestety… jeszcze nie możemy się budować! Co jest dziwne decyzja nie uprawnia nas - jako inwestorów do natychmiastowego rozpoczęcia prac budowlanych na działce. Dlaczego? Decyzja nie jest ostateczna, ani prawomocna! KPA określa, że decyzje ostateczne, to takie, od których nie można się odwołać w toku postępowania administracyjnego. Może się bowiem zdarzyć tak, że urząd ustanawia dodatkowe strony postępowania (np. sąsiadów) i wówczas decyzja nie jest ostateczna i prawomocna do momentu, gdy inwestor załatwi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Dostarczenie takich oświadczeń powoduje, że przyspiesza to wydanie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli urząd nie ustanawia żadnych dodatkowych stron poza inwestorem, to on sam składa oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania i wówczas decyzja o pozwoleniu na rozpoczęcie budowy jest ostateczna i prawomocna! Tylko z momentem uzyskania postanowienia/pieczątki o ostateczności decyzji można oficjalnie zacząć się budować! Decyzja o pozwoleniu na budowę podlega tzw. “wykonaniu”, jeśli przed upływem terminu do odwołania wszelkich możliwych stron żadna ze stron nie wniesie odwołania, albo jeśli strony wcześniej zrzekną się tego prawa. Wyłącznie w takim przypadku można rozpocząć pracę przed uzyskaniem ostateczności decyzji. W przeciwnym razie jeśli rozpoczniesz pracę wcześniej, to Twoja budowa może zostać zakwalifikowana na podstawie art. 50 i 90 Prawa Budowlanego jako “ samowola”. Roboty zostaną wstrzymane, a Ty będziesz mógł dostać wezwanie do zapłaty grzywny, będziesz musiał dokonać rozbiórki albo wręcz narażasz się na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2!

Pieczątki o ostateczności decyzji, źródło: Pixabay

 

Podsumowanie

Otrzymałeś pozwolenie na budowę? Musisz poczekać aż decyzja potwierdzona pieczęcią urzędową stanie się ostateczna. Prawomocność decyzji jest więc jej ostatecznością. Następuje to po upływie dwóch tygodni od odebrania decyzji przez ostatnią ze stron postępowania (jeśli było ich więcej niż tylko jedna, czyli inwestor). Pieczątka potwierdzająca prawomocność decyzji sprawia, że zgodnie z KPA nie przysługuje od niej żadne odwołanie, a wszelkie zgody nabierają mocy. Tę ostateczną pieczątkę przybija organ, który wydał decyzję. Dokument wymaga też podpisu osoby uprawnionej w urzędzie. Dlatego tak ważne jest, aby od pozwolenia na budowę poczekać wyznaczoną ilość czasu i dopiero wówczas rozpocząć prace budowlane! Pamiętaj, że prace budowlane musisz rozpocząć najpóźniej przed upływem 3 lat od daty wydania decyzji ostatecznej. Inaczej zgoda wygasa. Zgodnie z prawem pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych wygasa również w przypadku, gdy na dłużej niż 3 lata budowa zostanie przerwana! Ale to już temat na osobny artykuł…

Przelew online
Znajdź nas: