Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka elektryka - co powinna zawierać?

Jesteś z zawodu elektrykiem i potrzebujesz pieczątki, która będzie potwierdzeniem twoich umiejętności? A może dopiero szykujesz się do zdobycia uprawnień SEP i nie jesteś pewien, czy stemple są ci potrzebne? Sprawdź, jakie są rodzaje uprawnień SEP, jak opisać je na pieczątce oraz jakie inne informacje są wymagane przez polskie prawo.

Pieczątka z uprawnieniami elektrycznymi - co to są uprawnienia SEP i kto może je uzyskać?

Zanim powiemy więcej o tym, jak powinna wyglądać pieczątka elektryka z uprawnieniami, omówimy pokrótce czym one są i co właściwie dają. "SEP" oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich - to organizacja odpowiedzialna za tworzenie kursów elektrycznych. Uprawnienia SEP pozwalają na wykonywanie wszelkich prac dotyczących dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem poniżej 1 kV.

Pieczątka elektryka SEP to zatem nic innego jak potwierdzenie umiejętności z zakresu SEP.

Uprawnienia SEP nadawane są do prac eksploatacyjnych, jak i dozorów dotyczących urządzeń elektrycznych lub instalacji. Dzieli się je na:

 • E - eksploatacja urządzeń gazowych i elektroenergetycznych, instalacji i sieci,
 • D - dozór sieci, instalacji urządzeń gazowych i elektroenergetycznych.

Pieczątka SEP może być używana przez osobę, która ukończyła jeden z kursów:

 • G1 - kursy elektryczne dla osób zajmujących się dozorem instalacji, sieci, urządzeń elektroenergetycznych lub ich eksploatacją (uprawnienia E i D),
 • G2 - kursy energetyczne - dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją instalacji urządzeń oraz sieci cieplnych,
 • G3 - kursy gazowe dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji gazowych.

Świadectwa kwalifikacyjne E i D są ważne tylko przez 5 lat od daty zdania egzaminu, dlatego aby pieczątka z uprawnieniami była legalnie używana, należy zadbać o odnowienie dokumentów w odpowiednim terminie.

Pieczątka elektryka - dlaczego warto ją mieć?

Pieczątka z uprawnieniami elektrycznymi pełni specjalną i ważną rolę w branży budowlanej, stanowiąc potwierdzenie wykonanych prac i wskazując osobę odpowiedzialną, co w razie wynikłych problemów jest niezwykle ważne. Elektryk czy projektant instalacji także należy do zawodów z branży okołobudowlanej, dlatego ze względu na charakter pracy, jego pieczątka powinna być trwała i gwarantująca wyraźne odbicie. Pieczątki budowlane są niezbędne także do oznaczenia wystawionych i otrzymanych faktur, podbicia pozwoleń, segregowania pism. Zgodnie z polskim prawem każda osoba, która posiada uprawnienia budowlane jest zobowiązana do potwierdzania ich z użyciem specjalnej pieczątki.

"Uprawnienia elektryczne pieczątka" przyda się nie tylko w momencie odbioru instalacji elektrycznej, przy budowie domu lub podczas remontów, ale także w trakcie wymiany lub montażu sprzętu AGD, w szczególności płyty indukcyjnej. Nie powinno wykonywać się takich działań samodzielnie, a producent często wymaga, by na karcie gwarancyjnej umieścić pieczątkę elektryka SEP, by została uznana za ważną.

Pieczątka uprawnienia sep dla elektryka - co powinna zawierać:

 • imię i nazwisko posiadacza uprawnień,
 • tytuł zawodowy,
 • numer ewidencyjny uprawnień,
 • zakres uprawnień.

Czy pieczątka uprawnienia sep wzór musi być tak długa? Nie jest to konieczne, gdyż w wersji minimalnej powinna posiadać imię i nazwisko, numer uprawnień SEP i ich zakres. Opcjonalny jest tylko tytuł zawodowy.

Pieczątka elektryka pomiarowca, jak i innego specjalisty, może posiadać także inne elementy, w tym numer telefonu lub adres e-mail, by ułatwić klientom komunikację. Stemple często pełnią rolę marketingową, dlatego zastanów się w trakcie składania zamówienia, czy nie rozszerzyć zakresu informacji i dodać formę graficzną (np. logotyp), by mocniej zapaść w pamięci. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aspekcie marketingu i pieczątek, zapraszamy do wcześniejszego tekstu TUTAJ.

Zakres uprawnień: pieczątka elektryka wzór pod lupą

Część specjalistów, którzy potrzebują pieczątki elektryka nie jest pewna, jak zapisać zakres uprawnień, by wszystko było zgodne z literą prawą. Obecnie nie istnieją przepisy określające, jak powinien wyglądać taki zapis na stemplu, dlatego w praktyce stosuje się różne opisy słowne określające zakres wykonywanych prac, który musi zgadzać się z uzyskanymi uprawnieniami.

Wymieniliśmy już wcześniej rodzaje uprawnień (E i D), dlatego poniżej dodamy ich podpunkty, które będą pomocne w określeniu specyfiki pracy na pieczątce. W kursach G1 dotyczących elektryków zakres uprawnień może obejmować:

 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • urządzenia techniki wojskowej, uzbrojenia,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • elektryczną sieć trakcyjną,
 • sieci elektrycznego oświetlania ulicznego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej a kV,
 • zespoły prądotw órcze o mocy wyższej niż 50 kW,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic,
 • urządzenia prądotw órcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej o dowolnej wysokości napięcia znamionowego,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową, urządzenia oraz instalacje automatycznej regulacji.

Jak zatem będzie wyglądał zapis zakresu uprawnień? "dozór sieci, instalacji urządzeń gazowych i elektroenergetycznych" lub "uprawniony do dozoru, instalacji urządzeń do elektrolizy" czy "obsługa, naprawa, konserwacja, pomiary w obrębie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV".

Wiesz już, co powinno znaleźć się na twojej pieczątce, ale nie jesteś pewien, jaki model wybrać? Koniecznie zerknij do naszej szerokiej oferty, wśród której czekają na ciebie automaty cenionych producentów, jak i tradycyjne kołki, a nawet stemple metalowe. Wśród pieczątek budowlanych powinieneś znaleźć "wzór pieczątki pomiary elektryczne" oraz inne wzory, które nie są ściśle określone przez prawo, dlatego dają pewne pole manewru. Najważniejsze jest zawsze twoje imię, nazwisko, numer i zakres uprawnień, by klienci nie mieli żadnych kłopotów z dokumentacją.

Przelew online
Znajdź nas: