Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka instruktora i wykładowcy nauki jazdy

Pieczątka instruktora i wykładowcy nauki jazdy
instruktor

Pieczątka instruktora i wykładowcy nauki jazdy
wykładowca

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

§ 27. Wzór pieczęci:
1) instruktora - określa pkt I załącznika nr 6 do rozporządzenia;
2) wykładowcy - określa pkt II załącznika nr 6 do rozporządzenia.

Przelew online
Znajdź nas: