Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Tytuły na pieczątkach?

Tytuły na pieczątkach….hmmm wydawać by się mogło, że nie ma nic łatwiejszego i prostszego! Niestety. Polskie sądy zajmują się także takimi sprawami! Kiedy tytuł przed nazwiskiem na pieczątce jest pożądany i naturalny, a kiedy wydaje się być reliktem poprzedniej epoki? Dlaczego ten temat nie jest tak oczywistym, jak by się mogło sądzić?

źródło: Pixabay

 

Inżynier, magister, doktor, profesor

W procesie kształcenia i osobistego rozwoju zawodowego w naszym kraju nadawane są tytuły i stopnie naukowe oznaczające, czy potwierdzające uzyskanie pewnych kompetencji, poziom wiedzy czy umiejętności. Jakie? Na przykład na etapie szkoły ponadpodstawowej można uzyskać tytuł technika, czy wykwalifikowanego w określonym zawodzie robotnika. W kształceniu związanym z rzemiosłami wyróżnia się także: tytuł czeladnika, mistrza. W każdym wieku można zdobyć kwalifikacje trenerskie czy instruktorskie w konkretnej dziedzinie. Po studiach I i II stopnia można uzyskać stopień licencjata, inżyniera, lekarza. W poszczególnych zawodach nadaje się też branżowe tytuły - adwokat, radca prawny, prokurator, notariusz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii. Warto dodać, że w Polsce nadawanie stopni naukowych uregulowane jest w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa precyzyjnie określa, że stopnie są następujące: doktor, doktor habilitowany. Tytuł profesora nadawany jest przez prezydenta RP tylko na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej pracownika naukowego. Musi zostać zaakceptowany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Należy rozróżniać jednak tytuł profesora z nadania prezydenckiego oraz stanowiska profesora uczelnianego czy profesora instytutu (profesor nadzwyczajny i zwyczajny).

źródło: Pixabay

 

Inne tytuły na pieczątkach?!

Specyfika wykonywanego zawodu powoduje, że na pieczątka umieszcza się również inne tytuły:

 • biolog terenowy
 • doradca inwestycyjny
 • detektyw
 • zarządca nieruchomościami
 • księgowa
 • główny specjalista ds BHP
 • kierownik budowy.

Warto KLIKNĄĆ TUTAJ, aby poznać szczegóły związane z zamawianiem pieczątki imiennej dla konkretnych branż zawodowych. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym artykułem na temat wykonywania wolnych zawodów a zapisów na pieczątkach - TUTAJ!

źródło: Pixabay

 

Kto wnioskuje o pieczątkę imienną z tytułem?

Najczęściej o pieczątkę imienną z tytułem występują osoby pełniące funkcje:

 • publiczne
 • zawodowe,
 • z powołania
 • z mianowania
 • posiadające odpowiednie licencje.

Oprócz imienia, nazwiska, tytuły i funkcji zawiera często puste miejsce na symboliczny podpis. Czasami umieszcza się również nazwę podmiotu, w którym pracuje osoba występująca o pieczątkę. Na pieczątce podaje się także numer wykonywania zawodu (poziomo  lub pionowo).

źródło: Pixabay

 

Prawo a tytuły na pieczątce

Jak się okazuje umieszczanie tytułów na pieczątce wzbudza jednak pewne kwestie sporne. Mimo, że nie ma ogólnych przepisów, które stanowczo zakazują lub nakazują posługiwanie się pieczątkami z tytułem zawodowym, to niektóre sytuacje sporne kończą się nawet w sądzie. Obowiązek posługiwania się określonym wzorem pieczęci mają zwykle pracownicy organów państwowych. Ograniczenia w zakresie używania tytułów na pieczątkach wynikają czasami z przepisów dotyczących wykonywania określonych zawodów. Ograniczenia może wprowadzić pracodawca, ale mogą one również wynikać z zakazu stosowania na pieczątkach zawodowych określonych haseł. Do takich zawodów należą: rzeczoznawca do spraw produktów czy egzaminator na prawo jazdy. Inne zawody mają znowu prawny nakaz umieszczania na pieczątkach stosownych zapisów, na przykład zawody medyczne czy rzeczoznawcy do spraw BHP.

źródło: Pixabay

 

Kłopoty z magistrem na pieczątce

Najczęściej kłopoty zaczynają się kiedy nasz tytuł zawodowy, czy uzyskane kwalifikacje są rozbieżne z wykonywanym zawodem. Przykładem takich spraw, które zakończyły się w sądzie jest chęć zastosowania na pieczątce danych dot. zajmowanego stanowiska oraz na przykład dopiska “mgr inż.” Wszystko zależy od regulacji prawnych oraz obowiązujących w firmie przepisów. Na przykład w jednostkach samorządowych istnieją wzory określające schemat pieczątek używanych na danych stanowiskach. Znany jest wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r. w sprawie strażnika miejskiego domagającego się, aby pracodawca umożliwił mu posługiwanie się pieczątką, na której przed nazwiskiem i stanowiskiem będzie “mgr”. Sąd nie uznał roszczeń strażnika miejskiego. 

źródło: Pixabay

 

Jeśli zamierzasz umieścić uzyskany tytuł na zamawianej pieczątce, zawsze warto sprawdzić regulacje związane z wykonywanym przez Ciebie zawodem, czy stanowisko Twojego pracodawcy (zarządzenia w firmie lub instytucji). Pieczątki zamawiane są przez firmę, ale w wielu branżach, na różnych stanowiskach można zamówić je dla wykonywanego przez siebie zawodu samodzielnie. Jeśli nie jesteś pewien zawsze możesz dopytać osoby zajmujące się produkcją pieczątek i zaufać ich doświadczeniu! Wiele osób uważa, że umieszczanie na pieczątce tytułu magistra nie jest obecnie mile widziane w znaczącej ilości zawodów. Czasami uważa się to za relikt PRL-u. Niektórzy wskazują na to, że w stosunku do ilości magistrów jeszcze 50 lat temu obecnie jest taka liczba osób posiadających tytuł magistra czy inżyniera, że na nikim “mgr”, czy “inż.” na pieczątce  już nie robi wrażenia!

 Przelew online
Znajdź nas: