Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady
Umieszczanie tytułu naukowego na pieczątce

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy może stosować tytuły zawodowe na pieczątkach imiennych. Problem wydaje się błahy, jednak odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Poza regulaminami wewnętrznymi firm lub korporacji, które często zakazują lub nakazują stosowanie tytułów zawodowych może się zdarzyć, że ktoś z powodów prawnych zakwestionował używanie przez nas pieczątki z tytułem mgr. przed nazwiskiem. Czy każdy może używać imiennej pieczątki z tytułem inżyniera? Czy pieczątka fizykoterapeuty, pielęgniarki i lekarza jest szczegółowo określona przez prawo? Jeśli spotkali się Państwo z takimi problemami, warto zapoznać się z poniższym tekstem, aby sprawdzić jak podchodzi do tej kwestii polskie prawo.

Tytuły zawodowe na pieczątce w świetle przepisów

Tytuł magistra, tak jak i pozostałe tytuły zawodowe takie jak inżynier czy licencjat są nadawane w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Umieszczanie takiego tytułu na pieczątce wydaje się zasadne, ponieważ pokazuje stopień naukowy lub zawodowy, a co za tym idzie lata nauki i znajomość danego zawodu. Może się jednak okazać, że pracodawca ograniczy stosowanie tych tytułów i zabroni używania pieczątki inżyniera lub magistra, czy słusznie?

Nie ma przepisów, które stanowczo zabraniają używania tytułów zawodowych, jednak można je w pewien sposób ograniczyć. W niektórych pieczęciach tytuł zawodowy przed nazwiskiem może być nawet wyłączony na mocy prawa.

Jeśli pojawi się spór o kwestię treści pieczęci, sytuacja może skończyć się nawet przed Sądem Najwyższym. Nie ma co prawda prawa zakazującego umieszczania na pieczątce tytułu zawodowego, jednak pracodawca może go zakazać na podstawie przepisów wynikających z prawa ustawowego lub regulaminów pracy. Jeśli tak jak w Polsce, przepisy prawa nie określają treści pieczątki, pracodawca ma prawo określić treść pieczątek pracowniczych uwzględniając lub nie tytuły zawodowe. Oczywiście jeśli pracujemy na własny rachunek powyższe problemy są nieistotne i możemy zawsze zamówić pieczątkę inżyniera, magistra lub z innym tytułem naukowym czy zawodowym np. pieczątkę fizykoterapeuty.

Przypomnij sobie jak powinny wyglądać wzory różnych pieczątek zawodowych.

Tytułów zawodowych nie można umieszczać przykładowo na pieczątce egzaminatorów prawa jazdy, ponieważ jej treść określa odpowiednie rozporządzenie i nie może ona w żaden sposób od niego odbiegać. Podobnie sprawa ma się w przypadku rzeczoznawców od spraw jakości produktów rolno-spożywczych. Dlatego przed zamówieniem pieczątki, zawsze należy sprawdzić, czy jej treść jest w jakikolwiek sposób regulowana przez polskie prawo.

Istnieje jednak druga strona medalu - może zdarzyć się tak, że tytuł zawodowy będzie wprost wymagany przed nazwiskiem. Dzieje się tak w przypadku choćby rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto również wiedzieć o tym, że od 28 marca 2017 roku wprowadzono zmiany w zakresie potwierdzenia uprawnień fizykoterapeuty, który będzie teraz otrzymywał prawo do wykonywania tego zawodu. Na oficjalnym posiedzeniu Krajowej Rady Fizykoterapeutów zajmowano się m.in. wyglądem i zakresem danych, które powinny znaleźć się na pieczątce fizjoterapeuty posiadającego PWZFz. Z tego powodu należy być na bieżąco w kwestii zmian prawnych określających umieszczanie tytułu naukowego czy zawodowego na pieczątce, ponieważ może okazać się, że całkiem niedawno weszły nowe przepisy, które zmieniają dosłownie wszystko.

Pieczątka z tytułem naukowym nie dla każdego

Każda osoba zastanawiająca się nad tym, czy może umieścić swój tytuł zawodowy na pieczątce powinna zapoznać się z odpowiednim rozporządzeniem dotyczącym wykonywanego przez nią zawodu. Jeśli nie ma żadnych ustaw określających treść i wygląd pieczątki, można umieścić na niej wszystkie informacje dotyczące swojej osoby, zdobytego wykształcenia, wykonywanego zawodu czy adresu zamieszkania.

Przelew online
Znajdź nas: