Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Umieszczanie tytułu naukowego na pieczątce

Czy na pieczątce przed imieniem i nazwiskiem pisać mgr, inż. czy lic.? Wiele osób zastanawia się nad tym, czy może stosować tytuły naukowe bądź zawodowe na pieczątkach imiennych. Problem wydaje się błahy, jednak odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Poza regulaminami wewnętrznymi firm lub korporacji, które często zakazują lub nakazują stosowanie tytułów zawodowych, może się zdarzyć, że ktoś z powodów prawnych zakwestionuje używanie przez nas pieczątki imiennej z tytułem magistra przed nazwiskiem. Czy każdy może używać imiennej pieczątki z tytułem inżyniera? Czy pieczątka fizykoterapeuty, pielęgniarki i lekarza jest szczegółowo określona przez prawo? Kiedy piszemy tytuł naukowy lub zawodowy przed nazwiskiem? Jeśli spotkaliście się z takimi dylematami, warto zapoznać się z poniższym tekstem, aby sprawdzić jak podchodzi do tej kwestii polskie prawo.

tytuły naukowe na pieczątce

Tytuł naukowy a stopień naukowy: czy to jest to samo?

Ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego i nauki reguluje sprawę tzw. stopni naukowych w Polsce. Dokument wymienia następujące stopnie naukowe:

 • doktora
 • doktora habilitowanego.

Stopnie te nadawane są przez jednostki organizacyjne, w których pracuje osoba zgłaszająca wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego. Warto wiedzieć, że od stopni naukowych odróżnia się TYTUŁ profesora. Istnieją dwa tytuły profesorskie:
 • tzw. belwederski (od miejsca nadawania) nazywany też tytularnym,
 • profesor jako stanowisko na uczelni lub w instytucie.

Tytuł profesora nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek jednostki, w której pracuje kandydat. Zanim uczelnia zgłosi taką osobę, musi ona przejść pozytywną "weryfikację" w Radzie Doskonałości Naukowej. Tytuł profesora można uzyskać jako stanowisko na danej uczelni, a nie jako stopień za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy dydaktyczne. Inne nazwy stanowisk na uczelniach wyższych, z którymi można się spotkać na pieczątkach to: asystent i adiunkt.

tytuły naukowe na pieczątce

źródło: Pexels

Tytuł naukowy, stopień naukowy a tytuł zawodowy - czym się różnią?

Odrębną grupę stanowią tytuły zawodowe! Tytułem zawodowym określa się certyfikat bądź tytuł świadczący o wiedzy i umiejętnościach danej osoby na określonym stanowisku pracy. Nie można ich mylić z tytułami i stopniami naukowymi! Tytułów zawodowych, z którymi możemy spotkać się na pieczątkach, jest bardzo wiele i są zróżnicowane. Wszystko jest uzależnione od tego, jakiej branży zawodowej dotyczą. W określonych grupach zawodowych spotyka się mnóstwo nazw i odmienne hierarchie tytułów zawodowych. Tytuły zawodowe uzyskuje się:

 • w placówkach edukacyjnych (np. robotnik wykwalifikowany, technik),
 • w szkołach wyższych pierwszego i drugiego stopnia (dyplomowany specjalista, licencjat, inżynier, magister, magister inżynier, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii),
 • w rzemiośle (czeladnik, mistrz).

Tytuły zawodowe nadawane są również fachowcom w branżach takich jak:

 1. kultura fizyczna (trener, instruktor, menedżer sportu),
 2. nieruchomości (pośrednik, rzeczoznawca),
 3. w rzemiośle (czeladnik, mistrz).
 4. wojsko (pilot, nawigator, oficer)

Na pieczątkach imiennych spotkać można także tytuły: doradcy inwestycyjnego, biegłego rewidenta czy detektywa!

tytuły naukowe na pieczątce

źródło: Pexels

Tytuły zawodowe na pieczątce w świetle przepisów

Tytuł magistra, tak jak i pozostałe tytuły zawodowe takie jak inżynier czy licencjat są nadawane w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Umieszczanie takiego tytułu na pieczątce wydaje się zasadne, ponieważ pokazuje stopień naukowy lub zawodowy, a co za tym idzie lata nauki i znajomość danego zawodu. Może się jednak okazać, że pracodawca ograniczy stosowanie tych tytułów i zabroni używania pieczątki inżyniera lub magistra, czy słusznie?

Nie ma przepisów, które stanowczo zabraniają używania tytułów zawodowych, jednak można je w pewien sposób ograniczyć. W niektórych pieczęciach tytuł zawodowy przed nazwiskiem może być nawet wyłączony na mocy prawa.

Jeśli pojawi się spór o kwestię treści pieczęci, sytuacja może skończyć się nawet przed Sądem Najwyższym. Nie ma co prawda prawa zakazującego umieszczania na pieczątce tytułu zawodowego, jednak pracodawca może go zakazać na podstawie przepisów wynikających z prawa ustawowego lub regulaminów pracy. Jeśli tak jak w Polsce, przepisy prawa nie określają treści pieczątki, pracodawca ma prawo określić treść pieczątek pracowniczych uwzględniając lub nie tytuły zawodowe. Oczywiście jeśli pracujemy na własny rachunek powyższe problemy są nieistotne i możemy zawsze zamówić pieczątkę inżyniera, magistra lub z innym tytułem naukowym czy zawodowym np. pieczątkę detektywa.

Przypomnij sobie jak powinny wyglądać wzory różnych pieczątek zawodowych.

tytuł naukowy na pieczątce

Tytułów zawodowych nie można umieszczać przykładowo na pieczątce egzaminatorów prawa jazdy, ponieważ jej treść określa odpowiednie rozporządzenie i nie może ona w żaden sposób od niego odbiegać. Podobnie sprawa ma się w przypadku rzeczoznawców od spraw jakości produktów rolno-spożywczych. Dlatego przed zamówieniem pieczątki, zawsze należy sprawdzić, czy jej treść jest w jakikolwiek sposób regulowana przez polskie prawo.

Istnieje jednak druga strona medalu - może zdarzyć się tak, że tytuł zawodowy będzie wprost wymagany przed nazwiskiem. Dzieje się tak w przypadku choćby rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto również wiedzieć o tym, że od 28 marca 2017 roku wprowadzono zmiany w zakresie potwierdzenia uprawnień fizykoterapeuty, który będzie teraz otrzymywał prawo do wykonywania tego zawodu. Na oficjalnym posiedzeniu Krajowej Rady Fizykoterapeutów zajmowano się m.in. wyglądem i zakresem danych, które powinny znaleźć się na pieczątce fizjoterapeuty posiadającego PWZFz. W 2018 roku Krajowa Rada Fizjoterapeutów wydała rekomendację dotyczącą tego, jak powinna wyglądać pieczątka fizjoterapeuty.

tytuły naukowe na pieczątce

źródło: Pexels

NA KONIEC kilka ciekawostek

 1. Stopni i tytułów się nie sumuje! Ważną wskazówką jest, że stopni i tytułów się nie sumuje na pieczątkach ani w podpisach. Chodzi o to, że osoba kończąca studia I stopnia uzyskuje licencjat, a kiedy kończy studia II stopnia uzyskuje tytuł magistra. Na pieczątce imiennej nie powinno się umieszczać skrótów "lic.mgr", bo tytuł magistra znosi tytuł z wcześniejszego etapu nauki. A jak wygląda sprawa w przypadku tytułów naukowych? Gdy ktoś ma dwa doktoraty z odrębnych dziedzin, to na pieczątce się tego nie uwzględnia! Dopuszcza się natomiast, wyłącznie(!) w uzasadnionych przypadkach podawanie dziedziny nauki, w której uzyskało się stopień czy tytuł.
 2. Inżynier to jest to! Tytuł zawodowy inżyniera jest w środowisku technicznym prestiżowy. Dlatego na pieczątkach można spotkać przed nazwiskiem skrót na przykład "prof. dr hab. inż."
 3. Zawody związane z leczeniem pod specjalnym nadzorem! W zawodach związanych z medycyną tytuły zawodowe na pieczątkach są obligatoryjne! Obok imienia i nazwiska należy podać tytuł zawodowy i numer pozwolenia na wykonywanie zawodu!

źródło: Pexels

Każda osoba zastanawiająca się nad tym, czy może umieścić swój tytuł naukowy lub zawodowy na pieczątce, powinna zapoznać się z odpowiednim rozporządzeniem dotyczącym wykonywanego przez nią zawodu oraz z regulacjami w instytucji lub firmie. Jeśli nie ma żadnych ustaw bądź zarządzeń określających treść i wygląd pieczątki dla Twojego zawodu, to można umieścić na niej wszystkie informacje dotyczące swojej osoby, zdobytego wykształcenia, wykonywanego zawodu czy adresu zamieszkania. A potrzebną pieczątkę możesz szybko i sprawnie zamówić u zaufanego wytwórcy!

Przelew online
Znajdź nas: