Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Założenie firmy po raz drugi - co musisz wiedzieć

Założenie firmy i możliwość pracy na własny rachunek to marzenie wielu osób, które pracują na etacie, są samozatrudnione czy mają problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Nie jest to jednak wyłącznie pomysł dla osób, które nie prowadziły do tej pory firmy. W Polsce i na całym świecie istnieje niemały odsetek przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn musieli zamknąć lub zawiesić swoją działalność gospodarczą. Po latach kwestia założenia firmy ponownie do nich wraca. Co trzeba wiedzieć, zakładając działalność po raz drugi? Czy wszystko wygląda tak samo jak za pierwszym razem?

Czy warto zakładać firmę po raz drugi

Ta decyzja należy zawsze do nas, jednak przed jej podjęciem warto sobie przypomnieć, dlaczego zdecydowaliśmy się na zamknięcie poprzedniej działalności gospodarczej. Czy problemem okazał się nietrafiony pomysł czy np. brak płynności finansowej? Być może rynek nie był gotowy na nasz produkt lub chcieliśmy sprzedawać go po zbyt wygórowanej cenie? Przed podjęciem kolejnego kroku powinniśmy rozważyć wszystkie za i przeciw, by nie powtórzyć swoich błędów z przeszłości. Na tym etapie zachęcamy do przypomnienia sobie tekstu o 5 oznakach, które świadczą o tym, że jesteś gotowy założyć swój biznes.

Ciekawostką jest to, że według badań Keralla Research przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy, co 4 polski przedsiębiorca nie założyłby firmy po raz drugi. Dlaczego za pierwszym razem decydowali się oni na taki krok? 1/3 właścicieli firm założyła je ze względu na świetny pomysł, kolejna 1/3 z powodu potrzeby samodzielności, a 1/4 skusiła się na większe zarobki. Jednak motywacja wśród przedsiębiorców prowadzących nadal swoje firmy wygląda już zupełnie inaczej! Aż 35% z nich zależy po prostu na wyższych zarobkach, a 27,5% ankietowanych dzięki działalności zapewnia sobie oraz innym miejsce pracy.

Czy jednak aktualni przedsiębiorcy żałują swojej decyzji? Według badania aż 62% badanych pomimo codziennych problemów, ponownie zdecydowałaby się na założenie działalności gospodarczej.

Czy lepiej zlikwidować czy zawiesić działalność gospodarczą.

Problemy z prowadzeniem działalności nie muszą wiązać się z jej natychmiastową likwidacją. Według przepisów polskiego prawa można zawiesić działalność od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym czasie następuje dopiero wykreślenie z rejestru. Niestety zawieszenie działalności może zgłosić tylko taki przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Według wielu ekspertów lepsze jest zawieszenie działalności, niż jej ostateczna likwidacja. Dzieje się tak dlatego, że jest to szansa na przeczekanie problemów i ponowne wykorzystanie swojego potencjału. Otworzenie działalności po raz drugi może okazać się o wiele trudniejsze ze względu na nabyte doświadczenia. Dużo zależy jednak od naszej branży i tego, czy sš to problemy przejściowe czy brak możliwości na ponowny rozruch firmy. Warto mieć na uwadze to, że w czasie zawieszenia, nie trzeba opłacać składek społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych ani składać rozliczeń.

Dlatego jeśli nie zdążyliśmy jeszcze ostatecznie zamknąć działalności gospodarczej, a rozważamy założenie drugiej działalności, zastanówmy się nad tym, czy jest to dobry krok biorąc pod uwagę problemy z dotacją, ulgami czy zwolnieniami z podatku VAT.

Kiedy trzeba ponownie rejestrować firmę

Firmę należy rejestrować od nowa, gdy była zawieszona dłużej niż 24 miesiące lub została zlikwidowana przez właściciela. Automatyczne wykreślenie z CEIDG wiąże się z tym, że trzeba przeprowadzić cały proces zakładania działalności na nowo. Można wykorzystać tą samą nazwę, o ile nie została ona użyta przez inną osobę. Nie trzeba jednak ubiegać się o nowy numer REGON, który był nadany w czasie rejestrowania pierwszej działalności gospodarczej. Pamiętajmy o tym, że nowa działalność wiążę się zawsze z szeregiem zobowiązań, odwiedzin w urzędach, bankach i podpisywaniu licznych dokumentów. Warto zamówić pieczątkę firmową, która usprawni cały proces. Przypomnijcie sobie poradę o tym, jak wybrać pieczątkę w działalności gospodarczej.

Ponowna dotacja na założenie firmy

Wielu byłych przedsiębiorców rozważajšcych ponowne założenie firmy, chciałoby ubiegać się o dotację. Czy jest to jednak możliwe?

Tak, o ile nie została ona pobrana w czasie zakładanie pierwszej firmy. Niestety nie można starać się ponownie o tą samą dotację, nawet jeśli spełnia się pozostałe warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 roku.

Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystšpienie do spółdzielni socjalnej może być przez starostę uwzględniony w przypadku spełnienia przez bezrobotnego lub bezrobotnych, o których mowa w 3 ust.3 następujących warunków: ((.)

2) Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rozlicznej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; (..)"

Pomimo tego, można starać się o korzystne niskoprocentowe pożyczki z Funduszów Pożyczkowych oraz składać podania na dotacje unijne.

Preferencyjny ZUS dla osób zakładających drugi raz firmę

Osoby zakładające własną działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki ZUS. Jednak jak wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest to ulga nie przysługująca wszystkim osobom zakładającym firmę drugi raz:

Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogš opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

oraz

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogš skorzystać osoby, które wykonują działalność gospodarczš na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Preferencyjne składki ZUS przysługują zatem dopiero po 60 miesiącach od zakończenia prowadzenia ostatniej działalności, czyli po 5 latach. Osoby, które zachowały ten okres, mogą z nich skorzystać.

Ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z VAT

Według aktualnych przepisów prawnych, jeśli opodatkowana sprzedaż nie przekroczy kwoty 150 tys. zł w ciągu roku podatkowego, przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT. Warto pamiętać o tym, że do wartości sprzedaży nie wlicza się dostawy towarów oraz świadczeń usług zwolnionych od podatku. Ze statusu podatnika VAT można zawsze rezygnować lub do niego powrócić.

Niestety jeśli przedsiębiorca zakłada ponownie firmę, a był już wcześniej podatnikiem VAT, musi zaczekać rok, licząc od końca roku, w którym skończyło się zwolnienie, by móc ponownie z niego skorzystać (art. 113 ust.11 ustawy o VAT).

Kasa fiskalna a ponowne rozpoczęcie działalności

W sytuacji, w której ponownie zakładamy działalność gospodarczą, świadczyliśmy wcześniej usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, byliśmy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej i zamierzamy otworzyć ponownie działalność o tym samym profilu dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie mamy możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Jeśli w poprzedniej działalności gospodarczej został przekroczony limit kwotowy określony przez ustawodawcę na 20 tys. zł, musimy zainstalować kasę fiskalną przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. Przepisy są niestety skonstruowane tak, by uniemożliwić podatnikom uniknięcia obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Co ważne, zamknięcie pierwszej firmy, a następnie rozpoczęcie nowej działalności wiąże się z tym, że nasz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP nie ulega zmianie. Dlatego nawet jeśli zmieniamy profil firmy, ale w rozumieniu przepisów nadal podejmujemy działalność w niezmienionej formie (jako osoba fizyczna) zostaniemy uznani za podmiot kontynuujący działalność gospodarczą.

Zwolnienie z kasy fiskalnej przysługuje jednak wszystkim osobom, które w czasie wykonywania poprzedniej działalności nie przekroczyły limitu ustalonego przez Ustawodawcę.

Bolączki ponownego założenia firmy

Kolejna działalność gospodarcza może być dużym wyzwaniem, szczególnie jeśli mamy przykre doświadczenia z wcześniejszego okresu. Pomimo tego, że możemy zostać zmuszeni do prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej, mogą nie przysługiwać nam preferencyjne składki czy dotacje z Funduszu Pracy, pamiętajmy o tym, że cel uświęca środki. Pragniemy więcej zarabiać? Wolimy sami podejmować decyzje? Najważniejsza jest odwaga i dążenie do zrealizowania własnych celów bez względu na przeciwności ze strony przepisów prawa.

Czego najbardziej obawiacie się w czasie zakładania ponownej działalności gospodarczej?

Źródła:

Bankier.pl
prod.ceidg.gov.pl
podatekvat.pl
podatki.biz

Przelew online
Znajdź nas: