Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Biznes

Ile kosztuje założenie własnej działalno?ci gospodarczej

pieczątki firmowe

Każda osoba, która zamierza założyć własną działalność gospodarczą powinna być świadoma kosztów, jakie z tego tytułu będzie musiała ponieść. Ich ostateczny wymiar zależy od wielu czynników, w tym chociażby formy opodatkowania czy branży, w której firma będzie funkcjonować. Dobra wiadomość jest taka, że podstawowe czynności związane z rejestracją firmy są bezpłatne. Jakie opłaty musi wziąć pod uwagę początkujący przedsiębiorca? O tym już za moment.

Rejestracja firmy
Każdy, kto chce rozpocząć działalność na własną rękę musi dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu konieczne jest złożenie formularza CEIDG-1. Wypełniony dokument stanowi jednocześnie:

- wniosek o nadanie numeru REGON
- zgłoszenie lub aktualizację do naczelnika urzędu skarbowego
- oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
- zgłoszenie/zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia społecznego rolników.

Podsumowanie: wpis do CEIDG i powiązane zgłoszenia - koszt: 0 zł.

Założenie firmy, a podatek od towarów i usług
Przedsiębiorca, który chce zostać czynnym podatnikiem VAT-u lub nie ma możliwości wyboru innej formy opodatkowania, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności albo wysokość dochodu jest zobowiązany do rejestracji jako czynny podatnik VAT do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Rejestracja ta następuje po wypełnieniu formularza VAT-R. Do końca 2014 roku opłata rejestracyjna wynosiła 170 zł i nie było możliwości zwolnienia z niej. Od 1 stycznia 2015 roku zgłoszenie do VAT-u jest bezpłatne. Nie ma również prawnego obowiązku uzyskania potwierdzenia rejestracji. W sytuacji jednak, gdy przedsiębiorca z własnej inicjatywy będzie chciał takie potwierdzenie uzyskać, zobowiązany będzie wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Podsumowanie: rejestracja do celów podatku VAT ­- koszt: 0 zł, dokument poświadczający rejestrację: 170 zł.

Zgłoszenie do ubezpieczenia
Formularz CEIDG-1 służy do zapisu właściciela firmy na listę płatników składek ZUS. Nie jest to jednak jednoznaczne z rejestracją przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej. W tym celu konieczne jest złożenie formularza:

- ZUS ZUA - jeśli przedsiębiorca zamierza opłacać zarówno składki ZUS, jak i zdrowotne
- ZUS ZZA - jeśli zamierza regulować wyłącznie składki zdrowotne.

Zgłoszenia do ZUS należy dokonać najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej.

O ile jednak sama rejestracja jest bezpłatna, o tyle wysokość składek często spędza sen z powiek początkującym przedsiębiorcom. Otuchy może dodać jednak fakt, że osoby, które zakładają działalność mogą przez pierwsze dwa lata od dnia rozpoczęcia działalności odprowadzać tzw. składki preferencyjne, czyli obniżone.

Podsumowanie: koszt rejestracji podatnika jako osoby ubezpieczonej: 0 zł, składki: w zależności od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Koncesje oraz licencje
Początkujący przedsiębiorca niejednokrotnie jest zobowiązany do nabycia licencji, koncesji czy wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dokumenty tego typu są wydawane przez organy państwowe. Zakładając więc działalność reglamentowaną trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów za wydanie stosownego zezwolenia.

Podsumowanie: koszt wydania koncesji/licencji zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Zaświadczenia z urzędu
Wydanie każdego dokumentu w urzędzie skarbowym (przykładowo zaświadczenia czy pozwolenia) wiąże się z koniecznością wniesienia stosownej opłaty, zgodnie z ustalonym cennikiem.

Podsumowanie: szacunkowy koszt wydania zaświadczenia zazwyczaj waha się od 30 do 50 zł, może być jednak wyższy.

Firmowe konto bankowe
Każdy przedsiębiorca musi bez wątpienia posiadać konto bankowe. Jest ono potrzebne chociażby do rozliczeń z urzędem skarbowym czy innymi firmami. Przedsiębiorca może w tej sytuacji zdecydować się albo na prywatne konto bankowe albo założyć specjalne konto rozliczeniowe. Korzystanie z konta prywatnego to oszczędność pieniędzy, natomiast założenie konta firmowego pozwala zachować klarowność rozliczeń z kontrahentami. Transakcje prywatne dzięki temu nie mieszają się z firmowymi, co znacznie ułatwia późniejsze rozliczenie z urzędem skarbowym.

Podsumowanie: obsługa konta firmowego koszt: bezpłatnie lub 30-200 zł miesięcznie, w zależności od banku.

Inne wydatki
W toku każdej, prowadzonej działalności pojawiają się inne, dodatkowe koszty. Będą to chociażby opłaty za wynajem lokalu czy te związane z jego użytkowaniem.

Do kosztów dodatkowych należy również zaliczyć prowadzenie księgowości. Każda firma zobowiązana jest do sporządzania dokumentów ewidencyjnych jak i składania do urzędów stosownych deklaracji. Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości jest bardzo czasochłonne, dlatego powszechną praktyką jest zlecenie jej prowadzenia pracownikom biura rachunkowego czy skorzystanie z możliwości jakie daje księgowość internetowa.

Konieczna jest również inwestycja w materiały i urządzenia biurowe. Zdecydowana większość przedsiębiorców, mimo braku wymogu prawnego decyduje się na zamówienie pieczątki firmowej. A to dlatego, że koszt zakupu w stosunku do korzyści wynikających z jej posiadania jest bardzo mały. Pieczątki stanowią istotny element identyfikacji firmy i wpływają na sposób, w jaki potencjalni klienci odbierają naszą firmę, dlatego są tanim sposobem na podkreślenie własnego profesjonalizmu.

Podsumowanie: dodatkowe wydatki zależne od rodzaju prowadzonej działalności i wybranych rozwiązań

Zanim założysz własną działalność weź pod uwagę wydatki
Specyfika każdej branży jest inna, dlatego też różne są koszty, które musi ponieść początkujący przedsiębiorca. Z pewnością warto na samym początku zorientować się jakie pozwolenia będą potrzebne w działalności, którą zamierzamy prowadzić. Ważna na tym etapie będzie decyzja o przyjętej formie prawnej działalności, która wpływa na sposób opodatkowania. Warto mieć na uwadze, że wydatki związane z założeniem firmy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które w zależności od wyboru formy opodatkowania przedsiębiorca może odliczyć od dochodu. Motywujące jest również to, że część kosztów, które do tej pory bezwzględnie musiał ponieść każdy przedsiębiorca zostały zniesione, w tym sama rejestracja działalności gospodarczej - wpis do CEIDG jak i każda zmian są obecnie darmowe.

Przelew online
Znajdź nas: