Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Jakie pieczątki przydadzą się w branży budowlanej?

Czy pracownicy tzw. branży budowlanej potrzebują pieczątek? A jeśli tak to jakich? Które zawody i profesje? Czy posiadanie pieczątek jest wskazane czy wymagane? Dzisiaj o tym jakie pieczątki przydadzą się w branży budowlanej?

źródło: Pixabay

 

Dwie grupy pieczątek budowlanych

Ze względu na zapisy prawa pieczątki w branży budowlanej można podzielić na:

 1. pieczątki osób z uprawnieniami budowlanymi,
 2. pieczątki osób bez uprawnień budowlanych.

Pierwsza grupa zawodów jest zobligowana zapisami prawa do tego, aby pieczątkę posiadać ze względu na pracę z dokumentacja budowlaną. Na stemplach powinny się znajdować określone informacje. Druga grupa to zawody, co do których wymogi polskiego prawa nie przewidują konieczności posiadania pieczątki branżowej. Pieczątki jednak są często mile widziane. Ich wzór nie stanowi żadnych obostrzeń prawnych. Można tutaj stworzyć pieczątkę w dowolny sposób. 

źródło: Pixabay

 

Jakie pieczątki dla branży budowlanej z uprawnieniami?

Pieczątki związane z zawodami branży budowlanej, które są odpowiedzialne np. za wykonanie, nadzorowanie czy dopuszczenie do użytkowania budynków mają mieć specjalny wygląd. Muszą zmieścić określoną ilość informacji, rozmieszczonych w kolejnych liniaturach. Pieczątka powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby, która posiada uprawnienia;
 • tytuł zawodowy lub naukowy;
 • numer ewidencyjny uprawnień budowlany;
 • zakres uprawnień budowlanych.

Pieczątki te spełniają specjalną i bardzo ważną funkcję w branży budowlanej, ponieważ służą do oficjalnego potwierdzania wykoannych prac budowlanych i inżynierskich. Cała dokumentacja jest objęta rozporządzeniami i pieczątki na dokumentacji budowlanej wskazują z nazwiska kto jest odpowiedzialny za wykonanie, nadzór, czy dopuszczenia budynku. Każda osoba, która posiada uprawnienia budowlane otrzymuje unikatowy i niepowtarzalny numer uprawnień. Specjalista - na przykład kierownik budowy - powinien posługiwać się własną pieczątką. Jednym z takich zawodów branży okołobudowlanej jest elektryk z uprawnieniami SEP czy projektant instalacji. Ze względu na charakter pracy pieczątka powinna być mocna i trwała.

źródło: Pixabay

 

Jakie pieczątki dla branży budowlanej bez uprawnień państwowych?

Zawody takie, jak architekt, specjalista w zakresie budownictwa, inżynierowie bez uprawnień, którzy nie posiadają nadanych przez państwo uprawnień mogą posługiwać się pieczątkami. Ze względu na charakter pracy jest to dla nich bardzo wygodne, ponieważ również wykorzystują w pracy szereg dokumentacji i opracowań, pod którymi się podpisują. W przypadku tych zawodów branży budowlanej nie ma żadnych regulacji i obostrzeń prawnych, co do używanych pieczątek. Zwykle umieszcza się na pieczątkach imię i nazwisko, stanowisko, tzw. specjalizację zawodową, telefon czy mail. 

źródło: materiały własne

 

Inne przydatne pieczątki w branży budowlanej

W branży budowlanej można stosować również szereg innych pieczątek, które mogą znacząco wpłynąć na jakość i szybkość naszej pracy. Są to pieczątki, które ułatwiają przygotowywanie dokumentacji projektowej, przyjmowanie i wydawanie pism i pozwoleń, nie wspominając już o wpływaniu i wystawianiu faktur! Inne pieczątki w branży budowlanej powodują niejako automatyzację całego procesu pracy biurowej. Fachowcy w dziedzinie marketingu zwracają uwagę na to, że firmy związane z branżą budowlaną mogą wykorzystywać te pieczątki także do celów reklamowych. Pieczątki te mają więc funkcję identyfikacyjną i mają na celu, aby logo, “fikuśna” nazwa lub hasło reklamowe firmy lub jakiś element graficzny na pieczątce zapadły w pamięć klientom. 

źródło: Pixabay

 

Jakie najchętniej  zamawia się stemple?

 • “projekt zatwierdzono”,
 • “dokumentacja podwykonawcza”,
 • - wbudowano w obiekt”,
 • “świadectwo eksploatacji”,
 • “w zastępstwie kierownika”,
 • “zaliczono w koszty”,
 • “świadectwo eksploatacji”,
 • czy wzory pieczątek dekretacyjnych.

źródło: Pixabay

 

W branży budowlanej, wśród wielu zawodów, pieczątki są ważnym elementem wykonywanej pracy. Wszelkie dokumenty, pozwolenia, zatwierdzenia czy akceptacje nabywają mocy prawnej dzięki umieszczonych na nich pieczęciach zawodów z obszaru branży budowlanej. Szczegółowy zapis o wymaganiach dot. pieczęci w branży budowlanej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Pieczątki związane z budowlanką powinny być trwałe i mocne. W takie warto zainwestować. W dobie dzisiejszej technologii można to uczynić nie wychodząc z domu! Polecamy!

Przelew online
Znajdź nas: