Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Fałszowanie pieczątek i inne fałszerskie historie

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad fenomenem fałszerstwa? Fakt fałszowania pieczątek, banknotów, dokumentów, to nie jest domena XX czy XXI wieku. Fałszerze świetnie radzili sobie w średniowieczu, a nawet i wcześniej w kulturach ludów zamieszkujących Mezopotamię! Powszechna dostępność związana z możliwością zamówienia pieczątki w 24 godziny sprawia, że jesteśmy coraz bardziej narażeni na ten proceder. Kto i po co dokonuje fałszerstw? Jeśli kiedykolwiek zastanawiał Cię fakt podrabiania oryginalnych przedmiotów. To jest to artykuł dla Ciebie!

Co to jest fałszerstwo?

Fałszowanie rozumiane jest jako proces wytwarzania, adaptowania lub imitowania dokumentów i innych przedmiotów z wyraźnym zamiarem wprowadzenia kogoś w błąd, a więc oszukania go. Definicja słownikowa mówi, że fałszowanie oznacza przedstawianie czegoś niezgodnego z prawdą. Każde fałszerstwo wiąże się z określonym skutkiem prawnym. Fałszerstwo może być częścią innego przestępstwa, a więc pewnym etapem do uzyskania określonego celu.

Fałszerstwa dawniej

Rodowód fałszerstwa sięga czasów starożytnych. Fałszowanie banknotów rozpoczęło się wraz z wynalezieniem systemu monetarnego. Faktem są fałszerstwa sięgające czasów sumeryjskich, rzymskich, czy średniowiecznych. Już końcem VI w. p.n.e. borykano się z problemem masowego fałszowania monet. Pierwszym przykładem udokumentowanego sfałszowania pieniądza na ziemiach polskich był denar z IX wieku. Wykonany został jako moneta z miedzianej płytki pokrytej blaszką. Najstraszniejszą karą za fałszerstwo pieniędzy była kara śmierci! W średniowiecznej Europie miały miejsce także różnorodne fałszerstwa dokumentów oparte o "instytucje tzw. transumptu". Działało to trochę jak współczesne nadawanie pismom znamion oryginału za pośrednictwem pieczęci z adnotacją "za zgodność z oryginałem" A fałszerze już starali się mocno o to, aby oryginał zniknął. Za czasów saskich nasz kraj przeżył lawinowe fałszowanie monet przez króla pruskiego Fryderyka II. Doskonałe i precyzyjne monety wykonywane były przy użyciu specjalnych stempli wykonanych idealnie na wzór oryginalnych monet. Falsyfikaty nauczono się rozpoznawać po mniej dokładnym rysunku oraz innym dźwięku wydawanym przez monetę nieoryginalna.

Fałszerstwa pieniędzy

Jeżeli chodzi o fałszerstwa banknotów, to wymienia się kilka kategorii falsyfikatów banknotów:

- fałszywe - wykonane od podstaw przez fałszerza - czyli podrobione,
- sfałszowane - na przykład poprzez podwyższenie nominału - czyli przerobione,
- preparowane - powstałe poprzez pocięcie i sklejenie ze sobą fragmentów banknotów o zmniejszonym rozmiarze.
Podrobione banknoty rozpoznać można na podstawie analizy gatunku papieru, rodzaju grafiki i przed wszystkim poprzez zabezpieczenia. Obecnie technologia druku cyfrowego stoi na takim poziomie, że fałszerze są w stanie wykonać reprodukcję najbardziej skomplikowanych grafik czy odcieni, które stosowane są na banknotach oryginalnych.

Fałszerstwa dokumentów z wykorzystaniem pieczątek

Od najdawniejszych czasów dokonuje się fałszerstw dokumentów. Są to najczęściej:
dokumenty cywilnoprawne (świadectwa, umowy, zobowiązania),
bilety (wstępów i komunikacji miejskiej),
dokumenty dot. samochodów,
dokumenty dot. działalności gospodarczej,
rachunki i faktury,
znaki akcyzy,
czeki i weksle.

Przykłady moglibyśmy mnożyć. Obecnie wiele mówi się, pisze i zwraca uwagę na fałszerstwa związane z tożsamością, dowodami elektronicznymi i podpisem elektronicznym. Na uwagę zasługuje też coraz powszechniej zgłaszane przestępstwa z wykorzystaniem kart kredytowych, czy hackingi, czyli tzw. cyber-przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Fałszerze wchodzą szturmem w wiek XXI!

Fałszerstwa pieczątek

Obecnie pieczątek używa się praktycznie wszędzie: w szkołach, w zakładach medycznych, zakładach pracy i urzędach, na poczcie, u notariusza, w sklepach. Każda pieczątka jest chroniona prawem. Wiele osób, z różnych powodów decyduje się na to, aby podrobić czyjąś pieczątkę. Po proceder fałszerstwa sięgają wykształceni i niewykształceni, bogaci i biedni, znani i nieznani. Każdorazowo, po wykryciu czynności fałszerskiej takie zachowanie jest poddawane karze lub innym zapisom w Kodeksie Karnym. Spektakularne sprawy z wykorzystaniem podrobionej pieczątki są opisywane w prasie, radiu i telewizji. Dlaczego zjawisko podrabiania pieczątek jest takie częste? Ponieważ na etapie zamawiania pieczątki, pracownicy firmy produkującej pieczątki nie wymagają okazania dokumentu tożsamości, ani nie sprawdzają danych zawartych na pieczątce. Jeśli pracownik firmy zorientuje się, że pieczątka może być zamawiana przez osoby trzecie do celów związanych z fałszerstwem jakiś dokumentów, to jest zobowiązany powiadomić policję.

Antydatowanie

Antydatowanie to proceder polegający na opatrzeniu dokumentu datą wcześniejsza niż rzeczywista data, kiedy na przykład został podpisany jakiś dokument. Czasami antydatowania dokonuje się ręcznie, a czasami z wykorzystaniem pieczątki z datownikiem. W Kodeksie karnym nie znajdziemy takiego wyrażenia, jednak, art. 270 KK mówi wprost o karach przeciwko wiarygodności dokumentów. Antydatowanie uważa się za podrobienie lub przerobienie dokumentu, a to jest już czyn karalny. Szczególnie jeśli antydatowanie wystąpiło na dokumencie, który związany jest z poświadczeniem nieprawdy, z oszustwem, lub spowodowaniem szkody majątkowej lub fizycznej związanej z prowadzeniem nierzetelnej dokumentacji. Czyny takie podlegają karze nawet do 3 lat ograniczenia wolności.

Fałszerstwa dzieł sztuki

Dzieła sztuki fałszowano od wielu wieków. O fałszerstwach dzieł sztuki zaczęło być głośno w połowie XIX wieku. Od momentu, kiedy zostały wynalezione odpowiednie narzędzia badawcze. W Polsce pierwszymi sprawami sądowymi związanymi z fałszerstwem obrazów była sprawa z początku XX wieku i związana była z wykonaniem kopii obrazów Malczewskiego i Fałata. Najsłynniejsi fałszerze obrazów XX wieku to:

- Han van Meegeren- fałszował on dzieła mistrzów holenderskiego malarstwa XVII wieku, w tym Vermeera van Delft.
- John Myatt - malował obrazy w stylu Picassa, Chagalla, Mattise'a. Stworzył ponad 200 falsyfikatów.
- David Stein, który w latach sześćdziesiątych dokonał licznych falsyfikatów Picassa, Modiglianiego, Chagalla, Cocteau, a także Degasa i Renoira.

Najsłynniejsi fałszerze świata

W rankingu na najsłynniejszego oszusta świata zwyciężyli:

- George Parker, który dokonywał sprzedaży wielu znanych miejsc w Nowym Jorku, na przykład sprzedał Statuę Wolności czy Metropolitan Museum. Nabywcom wystawiał sfabrykowane dokumenty sprzedaży.
- Gregor MacGregor - Szkot, który wymyślił kraj znajdujący się rzekomo w Ameryce. Mianował się pełnomocnikiem rządu tego kraju i na terenie Wielkiej Brytanii sprzedawał działki ziemi.
- Victor Lusyig, były więzień słynnego Alcatraz, odsiadywał tam wyrok za handel drukarek do banknotów studolarowych czy sprzedanie wieży Eiffla.

Co sprzyjało i sprzyja fałszerstwom?

Specjaliści wskazują na:
wzrost gospodarczy,
wzrost finansowy,
niski poziom zabezpieczeń przedmiotów i obiektów
oraz dostęp do nowych technologii.

Kary za proceder fałszerstwa

W polskim prawodawstwie fałszowanie dokumentów, pieczątek czy innych przedmiotów jest objęte sankcją karną. Mówi o tym wprost Kodeks Karny - rozdział XXXIV (dot. przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów). Fałszerstwo jest wówczas uznane za przestępstwo, jeśli dotyczy dokumentu - każdego przedmiotu lub nośnika informacji, z którym łączy się jakieś prawo. Fałszerstwa pieniędzy są osobno traktowanym przestępstwem i wynika to z artykułu 310 KK. Zgodnie z 270 KK "kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat." Podobnie traktowany jest człowiek, który wypełnia na przykład blankiet opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę takiego dokumentu używa. Dokumenty takie często opatrzone są sfałszowanymi bądź autentycznymi pieczęciami. Podrobienie dokumentu ma miejsce wtedy, gdy ktoś stworzy jego kopie i nada jej cechy, która sprawia, że dokument wydaje się być autentycznym. Zdarzają się też przeróbki dokumentów, często z wykorzystaniem oryginalnych pieczątek. Kiedy dokument jest przerobiony? Kiedy ktoś dokona zmian w treści prawdziwego dokumentu, na przykład w postaci dopisków, przerobienia daty widniejącej na dokumencie, bądź np. skreśleń). Prawo polskie mówi wyraźnie o tym, że już sama chęć podrobienia pieczątki i proces zaplanowania tego procederu może podlegać karze. Mówi o tym artykuł 270 Kodeksu Karnego. Kto zaś wyrobi sobie fałszywą pieczątkę i używa jej dokonując podrobień lub przerobień dokumentów jest zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności 3 do 5 lat.

Specjaliści uważają, że rozbuchany system biurokratyczny w naszym kraju sprzyja popytowi na fałszywe pieczęcie. Ciekawy jest fakt, że dziennikarze "Newsweeka" zorganizowali prowokację, która pokazała jak szybko i w łatwy sposób można zdobyć stemple najważniejszych instytucji państwowych! Strona internetowa gazety podaje, że dziennikarze w ciągu jednego, maksymalnie dwóch dni zdobyli samodzielnie lub poprzez podstawione osoby pieczątki lekarską, wiceprezesa sądu okręgowego i izby skarbowej, notariusza i inżyniera budowlańca, a także wykwalifikowanego diagnosty samochodowego. Fałszerstwo kojarzy się z podrabianiem pieniędzy, dokumentów, stempli, obrazów, ale może dotyczyć także działalności intelektualnej, naukowej, muzycznej i internetowej. Obecnie dostępność materiałów związana z możliwością wykonania falsyfikatu jest bardzo duża. Jednak pamiętać należy, że coraz częściej media podają przypadki takich sytuacji piętnując jednocześnie społecznie tego typu czyny.

Przelew online
Znajdź nas: