Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka imienna a wolne zawody

Pieczątki imienne są jednymi z najchętniej zamawianych pieczątek w ostatnich latach. Coraz więcej branż i tzw. przedstawicieli wolnych zawodów potrzebuje tego typu pieczątek ze swoim imieniem i nazwiskiem. Takie pieczątki w chwili obecnej najbezpieczniej jest zamówić w firmie, która oferuje swoje wyroby poprzez internet. Co potrzebujesz wiedzieć przed realizacją zamówienia o imiennych pieczątkach i wolnych zawodach? 

źródło: materiały własne

 

Co to jest pieczątka imienna?

Ta specyficzna nazwa wcale nie wskazuje na to, że na pieczątce znajduje się tylko imię! Pieczątki imienne używane są przez osoby, które pełnią tzw. wolne zawody lub w swoich korporacyjnych jednostkach pełnią różnorodne funkcje. Pieczątki imienne są potrzebne osobom pełniącym funkcje publiczne (licencjonowane, z mianowania, z powołania) oraz wykonującym tzw. wolne zawody. Pieczątka imienna powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko 
 2. oraz pełnioną funkcję. 

Zwykle umieszcza się na niej pustą przestrzeń pomiędzy górną liniaturą z imieniem i nazwiskiem a dolną z informacją o pełnionej funkcji czy zwodzie. Czasami dodaje się także nazwę “reprezentowanego podmiotu”- czyli firmy lub instytucji. W przypadku niektórych wolnych zawodów umieszcza się również numer nadanych uprawnień lub oznaczenie związane z prawem do wykonywania danego zawodu. Często możemy na niej dostrzec tytuł zawodowy albo numer telefonu - w zależności od spersonalizowanych potrzeb i charakteru wykonywanej pracy. Bardzo często pieczątki imienne mają trzy linijki. Jest to bardzo przydatne jeśli posiadacz imiennej pieczęci często jej używa i dodatkowo na dokumentacji musi postawić swój podpis. Niektórzy decydują się wprost na pieczątkę imienną z faksymile. O tym czy jest pieczątka faksymilowa pisaliśmy TUTAJ. Pieczątki imienne nie służą tylko i wyłącznie do uwiarygodnienia dokumentów, ale są często wykorzystywane w celach reklamowych - podobnie jak wizytówki!

źródło: Pixabay

 

Jak powinna wyglądać taka pieczątka?

Pieczątki imienne mogą mieć różne formy, ponieważ o ich ostatecznym wyglądzie decyduje jej użytkownik, który u każdego producenta ma naprawdę spory wybór! Wiele modeli cechuje trwałość i precyzja wykonania. Na rynku jest ogromny wybór kształtów, kolorów, form i materiałów, z których ostatecznie tworzy się pieczątki imienne. Jeśli pieczątka imienna nie jest zbyt duża, to zakłada się możliwość, aby numer wykonywania zawodu lub nadanych uprawnień zamieszczać na pieczątce poziomo na dole lub pionowo z boku. Napisy na pieczątkach imiennych powinny być czytelne i mieć dobrze dobrany krój czcionki do wykonywanego zawodu! Niektórzy decydują się na niestandardowe formy pieczątkowe. O takich rozwiązaniach pisaliśmy TUTAJ. Najczęściej wybierane formaty to: 26x6 mm, 47x18 mm, 38x14 mm. Każdy może dobrać rozmiar adekwatny dla wykonywanej przez siebie profesji, spersonalizować czcionkę (kursywa, pogrubienie, pochylenie) i określona treść. Na niektórych pieczątkach podpisowych znajdziemy także logo firmy!

źródło: Pixabay

 

Kto zamawia imienne pieczątki? 

Najczęściej osoby prywatne, przedsiębiorczy, pracownicy instytucji, artyści. Przyjmuje się, że “wolne” zawody to takie, gdzie praca odbywa się na własny rachunek. Termin ten pojawił się w prawodawstwie polskim już w 1935 r. W obowiązującym prawie polskim  zrezygnowano z tego terminu. Wymienia się jednak tzw. “zawody zaufania publicznego” i zawody uznawane jako wolne na użytek danych przepisów. Wolne zawody, które używają imiennych pieczątek to m.in. :

 • adwokaci, 
 • aptekarze,
 • architekci,
 • biegli rewidenci,
 • doradcy podatkowi,
 • diagności laboratoryjni,
 • inżynierowie budownictwa,
 • komornicy,
 • kuratorzy sądowi,
 • lekarze,
 • dentyści,
 • lekarze weterynarii,
 • notariusze,
 • pielęgniarki i położne,
 • psychologowie,
 • rzecznicy,
 • radcowie prawni,
 • fizjoterapeuci,
 • tłumacze,
 • nauczyciele / korepetytorzy,
 • ratownicy medyczni,
 • doradcy podatkowi i inwestycyjni,
 • księgowi,
 • maklerzy giełdowi.

źródło: Pixabay

 

Pieczątki imienne dla wolnych zawodów a polskie prawo

O wolnych zawodach zapisano w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz artykuł 88 tzw. kodeksu spółek handlowych - w przepisach o spółkach partnerskich. W branży prawniczej zwraca się szczególną uwagę na zapisy o tzw. “wolnych zawodach”. Dlaczego? Ponieważ uznaje się, że przedstawiciele wolnych zawodów mają:

 • wysokie kwalifikacje i kompetencje, 
 • swoją pracę wykonują osobiście 
 • i posiadają oni szczególną więź z klientem opartą na wzajemnym zaufaniu, poziomem moralnym wykonawcy oraz szczególnym etosie zawodowym! 

Wskazuje się też na niezależność i samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz osobistą odpowiedzialność za wykonane świadczenia. W szczególnych przypadkach osoby wykonujące zawód wolny posiadają wyjątkowy status prawny związany z zachowaniem tajemnicy zawodowej! Z tego właśnie powodu niektórzy przedstawiciele tzw. “wolnych zawodów” (lekarze, pielęgniarki, weterynarze) trzymają się zwykle określonego schematu związanego z ostatecznym wyglądem swojej pieczątki. Na przykład o wzorze pieczątki lekarskiej stanowi uchwała nr 110/05/IV Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r.

źródło: materiały własne

 

Pieczątki imienne online

Firmy zajmujące się wykonywaniem pieczątek oferują usługę zamówienia pieczątek imiennych bez wychodzenia z domu!  Zanim tego dokonasz powinieneś:

 • zapoznać się z instrukcją zamawiania stempla przez internet
 • poprzeglądać modele pieczątek dostępne na stronie www. producenta
 • zastanowić się nad treścią i kształtem napisów
 • wybrać sposób płatności.

 

Efekt posiadania pieczątki imiennej

Trwała, dobrze wykonana pieczątka imienna ma służyć przedstawicielom wolnych zawodów każdego dnia! Jest funkcjonalna i niezawodna. Świadczy o profesjonalizmie oraz wysokiej kulturze organizacyjnej pracy. Pieczątka imienna cieszy się prawie taką samą popularnością  jak pieczątka firmowa! Jednak z pewnością zakres jej użytkowania jest o wiele szerszy niż w przypadku pieczątki firmowej. Pieczątki imienne to bardzo wygodne przedmioty, których celem jest poświadczanie wiarygodności dokumentów. W zależności od miejsca użytkowania ich możemy wybrać stosowne modele, aby w pracy mieć maksymalny komfort! Polecamy, aby wykonanie imiennych pieczątek zlecić sprawdzonej firmie!

 

Przelew online
Znajdź nas: