Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów
uprawniony diagnosta

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów
podstawowa kontrola pojazdów o rozszerzonym zakresie badań

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów
podstawowa kontrola pojazdów

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów
okręgowa stacja pojazdów

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów
identyfikacyjna podstawowa stacja pojazdów

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów
identyfikacyna okręgowa stacja pojazdów

Pieczątka uprawnionego diagnosty w okręgowej stacji kontroli pojazdów
identyfikacyjna podstawowa kontrola pojazdów o rozszerzonym zakresie badań

Załącznik nr 9

Według
OBJAŚNIENIA:
1. SKP - skrót wyrazów Stacja Kontroli Pojazdów.
2. XXX/000, XXX/000/P - kody rozpoznawcze stacji kontroli pojazdów składające
się z następujących elementów:
XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów
dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),
000 - numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia - numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),
P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.
3. XXX/D/0000 - numer uprawnienia diagnosty składający się z następujących elementów:
XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),
D - stały element numeru uprawnienia diagnosty, oznaczający: "diagnosta",
0000 - kolejny numer diagnosty.
UWAGA:
Numer uprawnienia diagnosty zostaje zachowany w przypadku:
1) zmiany uprawnienia diagnosty;
2) zmiany stacji kontroli pojazdów, na której jest zatrudniony;
3) zmiany miejsca zamieszkania związanej ze zmianą właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienie diagnosty.
4. Przykładowa nazwa, adres i numer telefonu stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
5. Przykładowe dane uprawnionego diagnosty.
6. Symbole rodzajów pojazdów:
A - motocykle i motorowery,
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
T - ciągniki rolnicze,
E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.
7. Symbole rodzajów badań:
a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, 3/3
c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,
h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Przelew online
Znajdź nas: