Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka w urzędzie. Co się zmienia?

Mówimy SPRAWDZAM szumnej zapowiedzi likwidacji pieczątek w urzędzie oraz cyfryzacji procedur, które były zapowiadane przez polski rząd. Jakie zmiany zostały wprowadzone już przez ustawodawcę w zakresie cyfryzacji procedur? Co zmienia się dla przedsiębiorców w związku z nowelizacją ustaw i rozporządzeń? Czy w naszym kraju możliwe jest funkcjonowanie bez pieczątki firmowej? Zachęcamy do lektury!

źródło: Pixabay

 

Dotychczas

Nie od dzisiaj wiadomo, że pieczątka jest przedmiotem wręcz ikonicznym dla urzędów i przedsiębiorców. Jej zadaniem jest sygnowanie dokumentów wymaganych przez prawo druków. Przybijając pieczątkę nadajemy dokumentowi wiarygodności. Dotychczas pieczątka firmowa zgodnie z obowiązującymi od lat przepisami w ogóle nie była wymagana…. jednak praktyka pokazywała, że każdy ją stosował, tak jak szereg innych, bardzo przydatnych pieczątek w codziennej pracy każdej małej firmy czy większego przedsiębiorstwa. Brak pieczątki na niektórych dokumentach składanych przez przedsiębiorców mógł przyczynić się na przykład do przedłużenia rozpatrywanych spraw, a nawet mógł skończyć się odmową przyjęcia wniosku czy odrzucenia dokumentów z przyczyn formalnych! Aby skończyć ze zbędnym formalizmem rząd zdecydował się działać. 

źródło: materiały własne

 

Posiadanie pieczątki firmowej w Polsce

O wymaganiach dotyczących posiadania pieczątki firmowej pisaliśmy TUTAJ. O braku konieczności posiadania pieczątki firmowej w Polsce pisaliśmy także, zawsze jednak wskazując, że pewne profesje, czy działania w obrocie gospodarczym wymagają posługiwania się pieczątkami! Warto wziąć pod uwagę, że w praktyce brak pieczątki firmowej może oznaczać kłopoty w określonych urzędach! Z perspektywy osoby prowadzącej działalność brak pieczątki firmowej może jednak bardzo utrudniać funkcjonowanie!

źródło: Pixabay

 

Urzędnicy i petenci

Chociaż pieczątka firmowa nie jest obowiązkowa, to wielu pracowników urzędów nie egzekwowało tego, że w świetle obowiązujących przepisów nie potrzeba było na wielu drukach i dokumentach przybijać pieczątek! W świetle prawa, to podpis oświadczającego nadaje znaczenie dokumentowi! Pracownicy ministerstwa wyjaśniają, że dają obywatelom wybór. Co będzie dogodniejsze dla przedsiębiorców, czy pieczątka, czy czytelny podpis, to będzie przyjmowane. Możliwości jest więcej, a są one związane bardziej nowoczesnymi sposobami zamieszczenia na dokumentacji danych identyfikujących. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Hałady zapewnia, że elektronizacja procedur administracyjnych jest jednym z celów dot. sprawnego funkcjonowania państwa polskiego. W wywiadach podkreśla, że ustawodawca chce zapewnić przyjazne sposoby kontaktu z urzędami także z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Zmiana, która jest już wdrażana od 1 lipca 2019 pozwoli w większym zakresie korzystać z elektronicznych rozwiązań i ma przyczynić się do zwiększenia liczby spraw załatwianych w urzędach bez konieczności wychodzenia z domu. Ma to przysporzyć przedsiębiorcom także kosztów związanych z przemieszczaniem się i traceniem czasu w urzędach. 

źródło: materiały własne

 

Jak jest teraz?

Rada Ministrów zaplanowała, że od lipca br. z prawie 170 aktów ma zniknąć wymaganie stosowania pieczątek. Przedsiębiorca ma mieć wybór, czy chce używać pieczątki, czy w inny sposób zamieszczać swoje dane! Sprawą pieczątek rząd polski zajął się już w czerwcu 2018 roku. Przyjęto wówczas dokument pod nazwą “Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Ponadto zobowiązano pracowników poszczególnych ministerstw, aby przyglądnęli się procedurom i wskazali te obszary, w których pieczątkę może zastąpić technologia. Obecnie w życie weszło sześć z 11 rozporządzeń, które mają na celu odbiurokratyzowanie procedur. Oto najważniejsze z nich:

 

30 lipca 2019 r. w życie weszło rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. Zmieniono też zapisy w rozporządzeniu w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych. Co to zmieni? Co się zmienia? Wystawcy dokumentów - banki i spółdzielnie mieszkaniowe zostali zwolnieni z obowiązku stosowania pieczątki nagłówkowej i personalnej. Ma to przyspieszyć przepływ dokumentów.

29 maja 2019 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1086 - weszło w życie 27.06.2019 r.). Rozporządzenie określa, że osoba kierująca pracami geodezyjnymi nie będzie musiała zamieszczać pieczęci na zawiadomieniu o umieszczeniu na nieruchomości znaku geodezyjnego, grawimetrycznego lub magnetycznego. Korzyścią jest brak wymagania do posiadania takiej pieczęci , a więc oszczędność czasu i środków finansowych związanych z wyrobieniem pieczęci i przygotowaniem stosownego zawiadomienia!

25 maja 2019 r. weszło także w życie rozporządzenie MIiR zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. poz. 871). Co się zmieniło? Właściciel stacji zlewnej i dostawca nieczystości nie będą mieli obowiązku wprowadzania i odbioru nieczystości ciekłych w stacji zlewnej potwierdzając te czynności pieczątkami!

29 kwietnia 2019 r. zmieniono także rozporządzenie z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831 - weszło w życie 7 maja 2019 r.) Ułatwienie dotyczy osoby kierującej praktyką. Kierownik budowy, projektant, kierownik robót nie będą musieli zamieszczać swoich pieczątek w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej w ramach dokumentowania przebiegu praktyki. Ma to pozwolić na zaoszczędzenie czasu i środków finansowych związanych z wyrobieniem pieczątki oraz ze sprawniejszym przebiegiem praktyk. 

MIiR w dniu 2 lipca 2019 r. zmienił rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1337- weszło w życie 31.07.2019r.). Jaka jest korzyść? Pieczątek nie będą musiały używać organy pobierające próbkę do laboratorium, czy sporządzająca sprawozdanie z badań. Pozwoli to na usprawnienie procesu badania próbek wyrobów budowlanych.

źródło: Pixabay

 

Skąd taka rewolucja?

Pamiętajmy, że przedsiębiorcy nie stosują tylko jednej pieczątki prowadząc swoją działalność. Wyobraź sobie: pieczątka firmowa, pieczątka pracodawcy, płatnika, pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa, pieczątka wnioskodawcy…. to rodzaje pieczątek, których  stosowanie wymuszały obowiązujące dotąd przepisy. Dotyczyły one głównie dokumentów takich, jak: 

oświadczenia, 
wnioski, 
protokoły, 
sprawozdania, 
czy pisma informacyjne. 

Powodem zmian stał się zapewne zbędny formalizm oraz stworzenie w urzędach realnej bariery uniemożliwiającej elektronizację procedur. Jaki ma być efekt? Zysk czasu, sprawny obieg dokumentacji i sprawna komunikacja z urzędami. 

 

źródło: Pixabay

Organy administracji publicznej oraz podmioty, które wykonują zadania publiczne muszą stosować pieczęcie urzędowe. Póki co ich cyfryzacja nie dotknęła i, jak zapowiada ustawodawca - na razie nie dotknie. Wszelkie, powoli zachodzące zmiany mają dotyczyć tylko obywateli i przedsiębiorców! Zdecydowano, aby z przeszło 170 przepisów usunąć wymóg posiadania pieczątki przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Zmiany wdrażane są powoli. Ważne, aby wiedzieć, że to przedsiębiorca i obywatel mają zadecydować o dogodniejszej dla nich formie załatwiania spraw w urzędzie. Jak mówią przedstawiciele rządu: “Elektronizacja procedur administracyjnych, to jeden z elementów działań na rzecz  sprawnego państwa”.Przelew online
Znajdź nas: