Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątki logopedy

Powiedzmy sobie szczerze, że z zawodem logopedy to jest w Polsce pewien kłopot, o którym raz po raz rozpisują się specjaliści. Dzisiaj przybliżymy Wam zagadnienie wraz z informacją o zawodzie, klasyfikacji, obowiązkach i odpowiemy na pytanie co wobec powyższych problemów z pieczątką logopedy? Co powinno się na niej znaleźć i gdzie ją zamówić? Dlaczego warto być logopedą? Zapraszamy do lektury!

źródło: Pixabay

 

O klasyfikacji zawodu logopedy

Rokrocznie w Polsce toczy się dyskusja w mniej lub bardziej wyspecjalizowanych kręgach - dotycząca właśnie zawodu logopedy oraz jego klasyfikacji. Jeśli chodzi o kod w klasyfikacji i specjalności to logopedzie przyznano 228502 (logopeda)/ 235906(nauczyciel logopeda). To właśnie pod tymi kodami kryją się wszelkie informacje na temat tego, kto może zostać logopedą i jaka jest ścieżka rozwoju zawodowego w tym zawodzie. Kim jest logopeda zgodnie z polskimi przepisami prawa? Nauczycielem? Pracownikiem medycznym? Terapeutą? Powszechnie obowiązujące przepisy nie wskazują tego wprost. Dlatego ścieżki kariery w tym zawodzie mogą być różne. O zawodzie i specjalności logopedy zapisane jest w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U. 2014.760. 
 2. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. Dz.U.2019 poz. 1450
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. , z dnia 28 sierpnia 2017r.

źródło: Pixabay

 

Nauczyciel? Pracownik medyczny? Terapeuta? Gdzie może pracować logopeda? 

Posiadając kwalifikacje logopedy można pracować w:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • poradni logopedycznej,
 • sanatoriach lub szpitalach,
 • przedszkolach, szkołach, ośrodkach w placówkach dla dzieci zdrowych i w miejscach, do których uczęszczają dzieci z wadami słuchu,
 • poradniach rehabilitacyjnych i foniatrycznych.

źródło: Pixabay

 

Nauczyciel logopeda

Zgodnie z zapisem klasyfikacji zawodu - nauczyciel logopeda ma za zadanie zajmować się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. To niemało obowiązków biorąc pod uwagę nawet pracę w małej, wiejskiej szkole. Praca nauczyciela logopedy to praca z uczniem, jego opiekunami, nauczycielami, potrzebnymi i służącymi wsparciem poradniami oraz praca indywidualna. Do tego dochodzi obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wraz ze stosownymi zapisami potwierdzonymi odpowiednimi pieczątkami. Terapia logopedyczna nie jest to więc tylko działanie sam na sam z wymagającym wsparcia dzieckiem, ale cały szereg czynności, którym musi sprostać nauczyciel-logopeda. 

źródło: Pixabay

 

Logopeda - specjalista w ochronie zdrowia

Taki zapis dotyczący zawodu logopedy również funkcjonuje. Determinuje go Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Opis w rozporządzeniu wskazuje, że logopeda należy do specjalistów w ochronie zdrowia. A jak wiadomo służba zdrowia to podobnie, jak praca nauczyciela - nie tylko praca z osobą potrzebującą wsparcia, ale również sporo papierologii do wypełnienia i opieczętowania. Logopeda według tej kwalifikacji prowadzi badania i działania profilaktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy. Prowadzi także zajęcia teraputyczne korygujące wady wymowy i komunikacji. Może pracować nawet z osobami dorosłymi prowadząc rehabilitację, na przykład po wypadkach i urazach. Ustawa o działalności leczniczej (art. 2 ust.1 punkt 2, punkt 10) bardzo dokładnie określa osobę, która wykonuje zawód medyczny. Logopeda według tej kwalifikacji powinien ukończyć studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia (kształcenie co najmniej 800 godz.)

uzyskać tytuł magistra lub ukończyć studia podyplomowe z logopedii  (co najmniej 600 godzin kształcenia w logopedii). Logopeda jako zawód medyczny powinien prowadzić swoją praktykę w odpowiednio wyposażonym gabinecie wyposażonym m.in. w:

 • umywalkę, 
 • łatwe do utrzymania czystości meble i podłoga,
 • preparaty dezynfekcyjne,
 • środki higieniczne,
 • sterylizator,
 • materiały pomocnicze,
 • pomoce logopedyczne spełniające wymagania odpowiedniej ustawy,
 • zamykana szafkę na dokumentację indywidualną, wewnętrzną i zewnętrzną (np.procedury, umowy),
 • odpowiednie pieczątki.

Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami państwowymi związanymi ze zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych logopeda powinien posiadać w swoim gabinecie opracowane i aktualne procedury. Jako zawód medyczny obowiązują go różnego rodzaju druki i oświadczenia, zgody pacjentów, czy ich opiekunów prawnych. Wszystko to musi być odpowiednio posegregowane, opieczętowane i przechowywane. Logopeda jako zawód medyczny może się specjalizować. Uzyskanie specjalizacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. Specjalizację można rozpocząć spełniając ściśle określone warunki i zdając odpowiedni egzamin państwowy. 

logopeda pieczątki

źródło: Pixabay

 

Spór o logopedów

Co jakiś czas podnosi się spór o zawód i kwalifikacje. Zgodnie z obowiązującym prawem logopedzi to nauczyciele, przedstawiciele tzw. zawodów medycznych i terapeuci. Sami logopedzi chcą dookreślenia swojego zawodu i “ulokowania go” w sztywnych ramach. W Polsce zawiązał się Polski Związek Logopedów, który prowadzi tzw. Krajowy Rejestr Logopedów. Rejestr ten zrzesza osoby wykonujące zawód logopedy. Polski Związek Logopedów prowadzi rejestr rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników, propaguje informacje o zawodzie. Związek ten zwraca uwagę na brak jednolitych standardów kształcenia w tym zawodzie i spore rozbieżności w samej pracy logopedów w różnych placówkach. PZL postuluje również dookreślenie standardów związanych z kształceniem w zawodzie zanim ktoś otrzyma kwalifikacje do pracy w zawodzie, ponieważ na wielu uczelniach programu nauki bardzo się od siebie różnią. Celem PZL jest gwarancja utrzymania wysokiego poziomu usług. Jeśli szukasz sprawdzonego i kompetentnego logopedy możesz sprawdzić w rejestrze czy dana osoba jest zrzeszona i czy posiada Certyfikat Zawodowy PZL gwarantujący wysoki poziom świadczonych usług. 

pieczątka u logopedy

źródło: Pixabay

 

Pieczątki logopedy

Pieczątki logopedy możemy podzielić na:

 • potrzebne w pracy z dokumentacją,
 • i niezbędne w pracy z dziećmi.

Wzór pieczątki logopedy nie jest określony żadnym rozporządzeniem. Posiadanie pieczątki nie jest wymagane. Ale z pewnością usprawnia pracę i porządkuje wiele spraw. Zwłaszcza w przypadku konieczności prowadzenia dokumentacji, czy wydawania opinii, zaświadczeń czy opisów przypadku, które prowadzone są później w innych jednostkach. Zwykle pieczątka logopedy ma podobny układ do tzw. pieczątek imiennych, które można zamówić w firmach wyspecjalizowanych w produkcji pieczątek. Co powinno się na niej znaleźć?

 • imię i nazwisko, 
 • stopień naukowy
 • zawód
 • dane kontaktowe

Należy pamiętać jednak, że pieczątki są ważnym elementem pracy danej instytucji lub jednostki i dyrekcja szkoły czy placówki, w której pracują logopedzi może wprowadzić konkretny wzór jej sporządzenia. Dobrą praktyka jest też, aby w placówce prowadzić tzw. ewidencję pieczęci. Pieczątki zakupywane są dla pracownika ze specjalnej puli pieniędzy, są przypisywane do konkretnej osoby, która za nią odpowiada, wykonuje się odcisk pieczęci i podaje dane dotyczące tego kto będzie jej używać. Podczas odbioru pieczątki osoba, do której ona trafia potwierdza jej odbiór, a w przypadku, gdy przestaje pracować w danym miejscu - zwraca ją. Pieczątki logopedy można zamówić w firmach specjalizujących się wykonywaniem trwałych i estetycznych pieczątek. Ważnym elementem wyposażenia gabinetu logopedy są pieczątki używane do terapii podczas pracy z dziećmi oraz pieczątki motywujące do systematycznej pracy. Spersonalizowane pieczątki tabelaryczne można zamówić według swojego wzoru w wielu firmach ogłaszających się w internecie, a pieczątki motywujące na popularnych serwisach aukcyjnych. 

źródło: Pixabay

 

Dlaczego warto zostać logopedą? Jak pokazuje praktyka zawód logopedy jest ważnym i potrzebnym nie tylko w przedszkolach czy szkołach, ale również w innych instytucjach. W obecnych czasach jest ogromne zainteresowanie prywatnymi praktykami logopedycznymi! Jest to praca interdyscyplinarna wymagająca wiedzy z wielu dziedzin (lingwistyki, biologii, medycyny, pedagogiki, psychologii). Coraz chętniej logopedami zostają właśnie nauczyciele. Zaś osoby wykształcone w kierunku logopedii zgodnie z inną klasyfikacją zawodów niż nauczyciel-logopeda coraz śmielej uzyskują potrzebne specjalizacje związane z medycyną czy psychologią (neurologopedia, psychologopedia). 

Przelew online
Znajdź nas: