Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Umowa o pracę a kontrakt B2B

Umowa B2B w branży IT jest obecnie bardzo chętnie oferowana przez pracodawców. Sytuacja na rynku pracy w obliczu pandemii Covid-19 spowodowała, że po kontrakty B2B sięgają również pracodawcy innych branż. Coraz chętniej proponuje się pracownikom zatrudnienie zdalne na umowę o pracę bądź właśnie na umowę B2B. Czym się różni umowa o pracę od kontraktu B2B? Czy któraś z powyższych form zatrudnienia jest korzystniejsza dla pracownika? Dzisiaj porównamy te obie. Zapraszamy do lektury!

umowa o prace b2b

źródło: Pixabay

 

Czym jest kontrakt B2B?

Skrót B2B pochodzi od angielskich słów business to business. Umowa B2B charakteryzuje się świadczeniem usług przez jedną firmę dla innej firmy, a więc wiąże się z tzw. samozatrudnieniem. Osoba, która dotychczas świadczyła usługi jako pracownik na umowę o pracę zakłada działalność gospodarczą i świadczy czynności określone kontraktem B2B jako podmiot gospodarczy, wystawiając w każdym miesiącu fakturę za swoje usługi. Umowa B2B w dzisiejszych, pandemicznych czasach jest coraz chętniej oferowana pracownikom. Artykuł 22 kodeksu pracy określa, że pracownik na umowie o pracę zobowiązany jest do świadczenia pracy w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem pracodawcy. Zaś zatrudnienie w oparciu o B2B regulują zapisy kodeksu cywilnego (734751). Zasadniczą różnicą w zapisie umowy B2B, odróżniającą ją od umowy o pracę jest to, że nie ma w niej adnotacji na temat miejsca wykonywania usługi, sztywnego, ośmio lub dwunastogodzinnego dnia pracy, nadzoru nad pracownikiem, przywilejów wynikających z zatrudnienia na bazie umowy o pracę czy o urlopu wypoczynkowego.

umowa o prace b2b

źródło: Pixabay

 

B2B, czyli jednoosobowa działalność

B2B to samozatrudnienie oznaczające prowadzenie własnego biznesu i wzięcie całkowitej odpowiedzialności za realizowane usługi. Nie każdy czuje się na siłach, aby założyć własną, nawet jednoosobową działalność!  Bycie samemu sobie szefem niesie ze sobą sporo wyzwań. Przede wszystkim wymaga dobrej organizacji dnia, zarządzania swoim czasem, planowania, pilnowania terminów, wyposażenia biura, zamówienia pieczątek firmowych. Wielu zastanawia się, czy rzeczywiście jest to opłacalne, ponieważ mają wyobrażenie, że dobry zarobek wiąże się z prowadzeniem dużej, a nie miniaturowej firmy. Sporo osób, które rozpoczęły swoją zawodową przygodę na bazie kontraktu B2B, nie wyobraża sobie już pracy na etacie. W jaki sposób można oszacować swoją sytuację w obliczu przejścia na B2B? Można skorzystać ze specjalnych kalkulatorów!

 

Plusy i minusy umowy B2B

Zawierane coraz chętniej umowy B2B mają swoje wady i zalety. Zanim podejmiesz decyzję, warto rozważyć każde za i przeciw. Oto one:

 

PLUSY umowy B2B

Jako najważniejszy atut umowy B2B podaje się korzyści finansowe dla obu stron. Jak to możliwe? Pracodawca ponosi niższe koszty związane z zatrudnieniem pracownika, a pracownik może zarobić więcej na kontrakcie B2B niż na umowie o pracę.
Za plusy umowy B2B uważa się także:

 • możliwość negocjacji warunków kontraktu, na przykład godzin pracy,
 • często elastyczny czas pracy dzięki samodzielnemu układaniu harmonogramu dnia bądź pracy w niestandardowych godzinach,
 • możliwość świadczenia swoich usług innym podmiotom niż tylko wcześniejszemu pracodawcy,
 • możliwość realizacji tzw. nadgodzin,
 • łatwość rozliczeń w razie podjęcia współpracy z innymi podmiotami,
 • możliwość wyboru sposobu opodatkowania,
 • możliwość korzystania z dofinansowań, ulg czy dotacji, 
 • wydatki ponoszone w związku z wykonywaną pracą można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności i tym samym pomniejszyć podatek.

umowa o prace b2b

źródło: Pixabay

 

Minusy umowy B2B

Jako jeden z ważniejszych minusów umów B2B jest fakt, że pracownik nie może skorzystać z płatnego urlopu wypoczynkowego czy innych pracowniczych przywilejów. 

Jako niedogodność związaną z podpisaniem umowy B2B podaje się także:

 • prowadzenie dokumentacji firmowej,
 • prowadzenie księgowości bądź kontakty z osobą, która  będzie się zajmować sprawami księgowymi Twojej firmy,
 • praca właściwie 24 godziny na dobę,
 • brak przywilejów pracowniczych,
 • łatwość rozwiązania umowy B2B z pracodawcą lub innym podmiotem, choć można w umowie B2B zawrzeć klauzulę związaną z okresem wypowiedzenia,
 • trudności z uzyskaniem kredytu, ponieważ banki wymagają od osób samozatrudnionych większych dochodów.

 

Kalkulatory umów o pracę i umów B2B

Kalkulatory dostępne w sieci pokazują, jakie jest wynagrodzenie na umowie o pracę netto i brutto wraz z całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika. Dane te kalkulator jest w stanie porównać z kontraktem B2B. Kalkulator bierze też pod uwagę zaliczkę na podatek, składkę ZUS oraz na przykład ulgę na start czy tzw. mały ZUS. Dzięki kalkulatorowi można oszacować ponoszone koszty prowadzenia firmy wraz z jej stażem.

 

Najważniejsze rady dla osób  chcących przejść na umowę B2B

Oto kilka najważniejszych rad związanych z przejściem z umowy o pracę na umowę B2B:

 • zapis w umowie związany z tzw. nieumyślnym spowodowaniem szkody
  To bardzo ważne, aby w umowie B2B znalazł się zapis związany z Twoją odpowiedzialnością finansową w razie niepowodzenia realizowanego projektu czy usługi.  Według kodeksu pracy pracownik odpowiada za wyrządzone szkody kwotą odpowiadającą trzykrotnej wysokości jego pensji.
 • zastanów się, czy udźwigniesz prowadzenie jednoosobowej działalności samodzielnie, czy może bezpieczniej będzie zadbać o dobrą księgową, drukarkę, pieczątkę i inne akcesoria potrzebne w prowadzeniu działalności.
 • zapis w umowie B2B związany z urlopem
  Po pierwsze: warto wynegocjować z pracodawcą zapis o odpłatnej przerwie w świadczeniu usług. Dokonuje się tego poprzez zapis w umowie B2B o określonej liczbie dni  odpoczynku, sposobie i terminie zakomunikowania chęci odpoczynku usługobiorcy.
  Po drugie: w kontrakcie B2B można dokonać zapisu co do przerwy w świadczeniu usługi. W przeciwnym razie  z umowy wynikać będzie, że usługodawca powinien świadczyć usługi zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba, nawet w weekendy czy święta!
  Po trzecie: zawsze możesz negocjować taką stawkę z usługodawcą, aby można było sobie pozwolić na określoną liczbę dni odpoczynku w roku. Pamiętaj, że jeśli nie ma zapisu związanego z dniami odpoczynku w kontrakcie B2B, to Twoja sytuacja jest następująca: nie pracujesz nie zarabiasz.

 

 • zabezpiecz środki finansowe na koncie w razie sytuacji kiedy nie otrzymasz w terminie pieniędzy za realizowane projekty czy usługi. Zdarzają się przecież sytuacje, że zleceniodawca może nie zapłacić w terminie wystawionej przez Ciebie faktury.
 • Pamiętaj o opłacaniu ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia na życie. Możesz też rozważyć specjalne ubezpieczenie od niemożności świadczenia pracy. Obecnie firmy ubezpieczeniowe oferują właśnie takie specjalne ubezpieczenie.

umowa o prace b2b

źródło: Pixabay

 

Nasz artykuł rozpoczęliśmy od zdania, że umowa B2B jest najchętniej podpisywana w branży IT.  Jak pokazują badania, 60% pracowników branży IT podpisuje właśnie takie umowy. Wielu pracodawców oferuje dotychczasowym pracownikom przechodzenie na takie właśnie umowy! Jest to dla nich  oszczędność nie tylko związana z wysokimi kosztami zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, ale również z kosztami wynajmu pomieszczeń, w których pracodawca wykonywał swoją pracę czy ponoszone koszty mediów. W sytuacji pandemicznej pracownicy zamknięci w domach, świadczący pracę online, okazali się pracownikami wydajnymi, zorganizowanymi i sprawnie wykonującymi swoje obowiązki. Może warto, byś i Ty rozważył właśnie taki sposób zatrudnienia? Decyzję o zatrudnieniu na umowę o pracę bądź poprzez kontrakt B2B każdy musi podjąć sam.

Przelew online
Znajdź nas: