Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Zagubiona, skradziona pieczątka a prawo

Zagubiona, skradziona pieczątka a prawo

Jesteś przedsiębiorcą? Lekarzem? Urzędnikiem? Wykonujesz inne zawody związane z medycyną bądź oświatą? Zgubiłeś pieczątkę? Skradziono Ci ją? Co robić? Czy należy fakt zgubienia/ kradzieży pieczątki gdzieś zgłosić? Jakie są procedury? Co mówi prawo?.... Takich pytań znajdziesz w Internecie bardzo dużo. My podpowiemy jak zachować się w takiej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.


źródło: Pixabay

Pieczątka w Polsce jest nieobowiązkowa

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że każda firma powinna posiadać pieczątkę. Często właściciel firmy jest o nią proszony, kiedy załatwia sprawy bankowe, związane z bankowością czy w różnych urzędach. Jak się jednak okazuje prawo w Polsce związane z posiadaniem pieczątki wyraźnie określa, że jej wyrobienie nie jest konieczne. W polskim prawie nie ma ustawy, która nakazywałaby przedsiębiorcom posiadanie pieczątki. Nie ma także obowiązku wystawiania faktur obitych firmowymi pieczęciami. Znana jest wypowiedź Ministra Finansów z dnia 29.04.2010r., w której określa on, że w Polsce tylko urzędy mają obowiązek posługiwania się pieczęciami. Jednak jak pokazuje praktyka istnieje wiele wzorów dokumentów, na których wskazuje się miejsca na pieczęć firmową (wnioski do Inspekcji Sanitarnej, wnioski do GUS, deklaracje podatkowe dot. podatku dochodowego) a brak pieczątki może okazać się problemem na przykład w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Wiele osób prowadzących firmy dobrowolnie decyduje się na wyrobienie pieczątki. Pieczątka jest nośnikiem danych, reklamą, pozwala zaoszczędzić czas oraz ułatwia kontakty. Obecnie pieczątkę można zamówić szybko i tanio. Przepisy polskiego prawa określają jednak, że osoby wykonujące określone zawody muszą posiadać pieczątkę. Do zawodów tych należą: lekarz, weterynarz, instruktor nauki jazdy, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny.


źródło: Pixabay

Pieczątka a zawody szczególne

Pieczątki związane z wykonywaniem zawodów medycznych czy około medycznych są określone stosownymi uchwałami i rozporządzeniami. Można je odszukać na stronie Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, czy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Pieczątki takie powinny zawierać:

- nazwę praktyki,
- specjalny kod identyfikacyjny,
- adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego lub przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej,
- numer telefonu,
- identyfikator stanowiący pierwszych 9 cyfr numeru REGON.

Pieczątki lekarzy powinny zawierać imię i nazwisko lekarza, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, posiadane specjalizacje. Weterynarz posługuje się pieczątką z imieniem i nazwiskiem z wyraźnym zaznaczeniem LEKARZ WETERYNARII (pisane wersalikami i bez skrótów), ewentualny tytuł specjalisty, numer prawa wykonywania zawodu, miejscowość, ulica i numer domu lub lokalu, telefon. Lekarz weterynarii poświadcza swoją pieczątką świadectwa zdrowia, opinie, ekspertyzy, recepty. Pieczątki położnych i pielęgniarek są także bardzo ściśle opisane rozporządzeniem. Na pieczątce powinny znaleźć się informacje:

-imię i nazwisko,
-tytuł zawodowy,
-zdobyte specjalizacje,
-numer wykonywania zawodu.

O tym, jak powinna wyglądać pieczątka instruktora nauki jazdy oraz wykładowcy w szkole nauki jazdy pisaliśmy TUTAJ.
Co w przypadku utraty pieczątki?


źródło: Pixabay

Utrata pieczątki - co robić?

Osoby, które wykonują zawody związane z medycyną mają ściśle określone procedury związane z tym, jak mają postępować w przypadku zgubienia bądź kradzieży pieczątki, którą posługują się podczas swojej pracy. Mimo, iż przepisy państwowe nie określają wprost, co należy robić. Lekarze, położne, pielęgniarki, lekarze weterynarii - podejmują jednak pewne kroki, aby zabezpieczyć się przed tym, że ktoś może wykorzystać ich pieczątkę po jej utracie. Czynią to ze względów bezpieczeństwa, przed ewentualnymi zarzutami, które mogą być im postawione. Co muszą uczynić?

1.Wyrobić nową pieczątkę, różniącą się układem, wielkością czcionki czy kolorem od poprzedniej.
2. Zgłosić na piśmie zaginięcie pieczątki do Izby Lekarskiej, do swojego pracodawcy, do NFZ-u, na policję.
3. Zamieścić ogłoszenie w prasie o zaginięciu pieczątki wraz z prośbą o kontakt w przypadku jej odnalezienia.

Niektórzy zabezpieczają się jeszcze w taki sposób, że do wyżej wymienionych instancji przesyłają wzór starej pieczątki oraz wzór nowej. Niektóre kancelarie prawne współpracujące z Okręgowymi Izbami Lekarskimi zalecają ponadto, by w piśmie podać okoliczności utraty pieczątki i należy wyraźnie zaznaczyć zmiany w pieczątce używanej po utracie poprzedniej.


źródło: Pixabay

Kradzież pieczątki firmowej

Akty prawne w Polsce nie określają, co ma zrobić przedsiębiorca w przypadku kradzieży pieczątki firmowej. Jednak, jak pokazuje doświadczenie lepiej zabezpieczyć się na wszelkie możliwe sposoby. Jeśli mamy gwarancję, że pieczątka została skradziona, to warto zgłosić ten fakt na policję. Żyjemy w czasach, w których możemy kupić dowolną pieczątkę właściwie nie wychodząc z domu, w czasach, w których firmy zajmujące się wyrabianiem pieczątek nie mają obowiązku weryfikowania zamawianych przedmiotów i danych znajdujących się na nich, prowadzą do tego, że właściwie każdy może zamówić pieczątkę jaką tylko chce. Specjaliści twierdzą, że sama pieczątka bez podpisu nie przedstawia żadnej wartości.


źródło: Pixabay

Pieczątki urzędowe

Wzory pieczęci urzędowych oraz postępowanie z nimi są ściśle określone. Jedynym podmiotem, który może je wyrabiać jest Mennica Polska. Szczegóły związane z pieczęciami urzędowymi określa ustawa o pieczęciach urzędowych z dnia 7 grudnia 1955 r. Pracownik, który jej używa musi potwierdzić własnoręcznie jej odbiór i przejmuje on odpowiedzialność za właściwe użytkowanie pieczęci, ich zabezpieczenie i przechowywanie.

Pracownik musi szczególnie ją chronić przed dostępem osób nieupoważnionych do tych pieczęci.
Pieczęci tych nie wolno mu odbijać na niepodpisanych dokumentach czy pustych kartkach.
Pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych i użytkowanych przez siebie pieczęci.

W przypadku utraty pieczątki urzędowej (zgubienia, kradzieży) przez osobę odpowiedzialną jest ona zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia osoby na najwyższym stanowisku w danej jednostce. Powiadomić należy także tę osobę w instytucji, która ma w swoich obowiązkach zajmowanie się zamawianiem pieczęci i pieczątek. Należy na piśmie poinformować o numerze pieczątki, wielkości, typie pieczęci oraz okolicznościach utraty i pismo złożyć w sekretariacie jednostki (urzędu, szkoły). Kierownik jednostki niezwłocznie informuje Mennicę Polską S.A., organy policji lub prokuratury. Utratę pieczątki lub pieczęci należy odnotować w ewidencji pieczęci i pieczątek, która powinna być prowadzona w każdej jednostce. Pieczątkę należy unieważnić i wyrejestrować z ewidencji po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających oraz po otrzymaniu zgody od Mennicy Polskiej S.A.
źródło: Pixabay

Urata pieczątki (zgubienie, kradzież) nie należy do przyjemnych doświadczeń i zawsze właściwie wiąże się z ogromnym stresem dla osoby, która nią rozporządzała. Pieczątkę można jednak spokojnie wyrobić na nowo, pamiętając o wskazówkach zawartych w tym artykule. Pieczątkę (oprócz tzw. pieczątki urzędowej) można wyrobić nie wychodząc z domu, przez Internet. Po utracie pieczątki nie należy panikować. Warto sprawdzić i przeanalizować czy pieczątka została zgubiona czy skradziona w celu podjęcia dalszych, ewentualnych czynności. Zawsze warto od razu skontaktować się ze swoim przełożonym. Należy pamiętać, że tylko utrata pieczęci państwowych i tzw. "zawodów szczególnych" wymaga podjęcia ściśle określonych kroków. No i oczywiście. zamówić utraconą pieczątkę na nowo.

Przelew online
Znajdź nas: