Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Stempel jak sygnatura? Sygnatura jak stempel?

Czym są stemple i pieczątki, to każdy wie!  Pieczątki są tzw. własnościowym i rozpoznawczym znakiem instytucji lub osoby prywatnej. Pieczątka czy stempel używane są, aby uwiarygodnić dokument. O zaskakujących pieczątkach japońskich, które są uznawane jak autorski i osobisty podpis pisaliśmy TUTAJ. Dzisiaj proponujemy ciekawą historię związaną z tym, że stempel może być sygnaturą, a sygnatura stemplem! Gdzie i na czym znajdują się takie “dziwactwa”?  Zapraszamy do lektury!

źródło: Pixabay

 

Co to jest sygnatura?

Za sygnaturę uważa się napis lub znak, który traktowany jest jak podpis. Warunkiem sygnatury jest to, że musi być ona rozpoznawalna! Za najpiękniejsze sygnatury i najbardziej rozpoznawalne w pewnych kręgach są sygnatury na obrazach! Są one wówczas swoistą pieczątką autorską. Sygnatury służą też do oznaczania oraz wskazywania konkretnego miejsca - porządkują i spełniają wtedy funkcje organizacyjne (na przykład sygnatury w sądzie czy bibliotece). 

źródło: Wikipedia

 

Gdzie stosuje się sygnatury?

Najbardziej zaskakujące miejsca, na których dzisiaj i dawniej można spotkać sygnatury, czyli swoiste pieczętne oznaczenia przedmiotów, to:

  • sygnatura, jako numer porządkowy umieszczany na marginesach pierwszej i trzeciej strony każdej starej książki - jako swoisty podpis drukarza, czyli osoby, która składała książkę do druku,
  • sygnaturą nazywano kopię recepty lekarskiej, którą załączano dawniej do lekarstwa

źródło: Pixabay

 

Czy sygnować znaczy to samo co stemplować?

Dlaczego stempel może być nazywany sygnaturą a sygnatura stemplem? Łacińskie słowo “signum” oznacza dosłownie “pieczęć” oraz czynność “oznaczanie”. Czynność sygnowania dawniej rozumiano jako “znaczenie” i “pieczętowanie”. Sygnowany przedmiot stawał się więc przedmiotem JEDNOZNACZNIE należącym DO KOGOŚ i był niejako niepowtarzalnie zidentyfikowany! Tak dzisiejsza pieczątka - od razu wiadomo do kogo należy! Sygnować znaczy więc dokładnie to samo co stemplować!

źródło: Pixabay

 

Sygnatury traktowane jak stemple występowały i występują do dzisiaj:

  • w poligrafii (nazywano to dawniej “kustoszem”, sygnatura znajdowała się w prawym, dolnym rogu strony na kolejnych kartkach i wyglądała jak kolejne liczby lub litery. sygnatura taka miała na celu ułatwić bezbłędne szeregowanie stron podczas produkcji książki rękopiśmiennej! Sygnatury w poligrafii od XVI wieku nazywa się foliacjami i paginacjami)
  • w sądach i organach administracji publicznej (sygnatura jest tzw. alfanumerycznym oznaczeniem akt określonej sprawy, służy jako identyfikator. Sygnatura sądowa lub urzędowa zawiera w sobie najważniejsze informacje o rodzaju sprawy i trybie postępowania)
  • na mapach (w przypadku, gdy mapa jest połączona w atlas, to sygnatura jest niewielkim, wypukłym trójkątem lub ściętym rogiem arkusza), zwykle w prawym, górnym rogu. Jest znakiem określającym sposób czytania mapy!)
  • na nagrobkach (znak wytwórni kamieniarskich lub kamieniarza z imienia i nazwiska oraz miejsca, w którym działał)
  • na cegłach (dawniej na cegłach używano stempli jako sygnatur wyrobu. Stemple te określały nazwę fabryki i czasami datę wykonania. Matryce do tych stempli były wielokrotnego użytku, a wykonywano je z metalu. Czasami umieszczano na nich tylko logo lub określony znak.)
  • na porcelanie (figurkach, filiżankach, naczyniach użytkowych i artystycznych jako oznaczenie, z której wytwórni pochodzi przedmiot, a współcześnie także jaką ma wartość kolekcjonerską! Znawcy określają po sygnaturze na porcelanie czas powstania, autora projektu, a nawet zdobień!)
  • na srebrach (tzw. znaki lub cechy złotnicze niewielkich rozmiarów, które umieszczane są w mało eksponowanym miejscu. Mówią nam one o wytwórcy oraz czasie powstania przedmiotów)
  • na dokumentach elektronicznych, jako oznaczenie plików, czy wirusów komputerowych!

źródło: Wikipedia

 

Sygnatura w sztuce

Najczęściej na obrazach - sygnatury są podpisami twórców, skrótem podpisu,  monogramem bądź innym, ustalonym i rozpoznawalnym znakiem. Obrazy sygnowane są zwykle w dolnym rogu, czasami na odwrocie obrazu. Dawniej podpisy mistrzów lub ich monogramy mogły też być umieszczane w specjalnych miejscach - jak np. na wstęgach będących częścią odzieży przedstawionych postaci, lub na rzeźbach umieszczanych w scenerii malowidła. Sygnatury malarskie, jak pieczątki - stały się znakiem własności i praw autorskich do wykonanego dzieła. Rozpowszechniły się wraz ze wzrostem roli artysty w społeczeństwie - w Renesansie. Sygnatura artysty jest swoistym stemplem wykonywanym na obrazie już po zakończeniu malowania dzieła. Namalowanie sygnatury, umieszczenie swojego podpisu świadczy - jest czynnością - stemplowaniem dzieła. Oznaczeniem własności. Znawcy obrazów doskonale wiedza jak ewoluowały sygnatury określonych twórców. Podpisy, jak pieczątki firmowe, ewoluowały i zmieniały się. Fachowcy są w stanie po tych “swoistych pieczątkach” określić dokładny czas powstania i konkretną fazę twórczości artysty.

źródło: WikipediaStemple jako sygnatury towarzyszą człowiekowi od wielu wieków i w bardzo zróżnicowanych dziedzinach codziennego i mniej codziennego życia! Sygnatury - nasze podpisy - wydawać by się mogło, że absolutnie nie są jak pieczątki czy stemple, a okazuje się, że jednak są! Szczególnie wraz z upływem czasu stają się swoistym świadectwem, znakiem, dowodem na autorstwo. Sygnatury - jak stemple - mają różne formy. Od znaków graficznych, liter, dat, poprzez monogramy i podpisy. W dobie obecnej pandemii koronawirusa, w czasie przymusowej kwarantanny, możemy zadać sobie sprawę z tego - co po nas zostanie? Czy stemple będą sygnaturami? A sygnatury pozostaną znakiem czasu- stemplem autorskim? Jeśli nie wychodzisz z domu, a potrzebujesz pieczątki - śmiało masz okazję zamówić ją online! Zdrowia i spokoju w tym dziwnym czasie refleksji i zatrzymania!

Przelew online
Znajdź nas: