Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Biznes

Jak uzyskać fundusze na now? działalno?ć gospodarcz? w 2018 roku

Założenie własnej firmy jest wielkim wyzwaniem, na które każdego roku decyduje się wiele młodych przedsiębiorców. Zanim jednak zaczniemy realizować plan krok po kroku, zamówimy pieczątkę firmową, np. w formie eleganckiego długopisu z pieczątką, wybierzemy najlepszy bank i ogłosimy wszystkim, że działamy, zastanówmy się, skąd możemy uzyskać pomoc finansową w 2018 roku. Jakie dotacje przewiduje Urząd Pracy? Czy można otrzymać jeszcze dofinansowanie z Unii Europejskiej na założenie biznesu? Jakie są najpopularniejsze możliwości pozyskania funduszy na nową działalność gospodarczą w 2018 roku?

Dotacje z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy to bezzwrotna pomoc dla wszystkich osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są bezrobotne przynajmniej od 12 miesięcy. Są to środki bezzwrotne, ale również jednorazowe, dlatego jeśli nasza firma będzie potrzebowała dalszego wsparcia, nie możemy na nie liczyć. Ubieganie się o dotację z Urzędu Pracy wiąże się z kompletowaniem szczegółowej dokumentacji. Zostanie przeanalizowana twoja sytuacja życiowa, indywidualne zdolności czy nawet wiek. Dotacje z Urzędy Pracy wynoszą zawsze około 20 tysięcy złotych ? dokładna kwota zmienia się co roku i jest zazwyczaj 6-krotną wartością średnich zarobków w Polsce. Środki są przyznawane wyłączenie osobom zakładającym jednoosobową działalność gospodarczą. Poniżej przedstawiamy listę wymogów, które należy spełnić, by otrzymać wsparcie finansowe:

- przez 12 miesięcy nie odmówiłeś przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, szkolenia itp.,
- nie przerwałeś żadnego powyżej z własnej winy,
- nie otrzymałeś wcześniej środków na podjęcie działalności gospodarczej przez min. 24 miesiące (działalność gospodarcza musi być zamknięta min. 12 miesięcy przed złożeniem wniosku),
- przez 12 miesięcy nie prowadziłeś firmy i nie byłeś wpisany do ewidencji działalności gospodarczej,
- przez 2 lata nie byłeś skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- przez 3 lata nie przekroczyłeś pułapu pomocy de minimis,
- nie złożyłeś wniosku do innego Urzędu Pracy,
- jesteś osobą młodą poniżej 30 roku życia ? dotacja określona wyżej, w kwocie ok. 20 tysięcy złotych jesteś osobą powyżej 30 roku życia ? warunki przyznania dofinansowania mogą się różnić zależnie od województwa.

Dotacje z Unii Europejskiej

Niestety od 2015 roku nie wszyscy mogą liczyć na bezzwrotną dotację z Unii Europejskiej i mało kto przewiduje zmiany na lepsze w najbliższych latach. Z projektów unijnych najlepiej korzystać na początku roku, a ogłoszenia o nich pojawiają się na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy. Z praktycznego punktu widzenia wygląda to zazwyczaj tak, że WUP ogłasza konkurs, wyłania zwycięzcę i ogłasza nabór do projektu, który ma swoją nazwę i kryteria przydziału. Wymagania, które należy spełnić, by wziąć udział w projekcie, mogą być różne za każdym razem. Ograniczeniem może być wiek, miejsce zamieszkania czy status związany z aktywnością zawodową. Kwota na jaką można liczyć to zazwyczaj ok. 40 tysięcy złotych.

Wsparcie Start-upów

Innowacyjny pomysł na biznes czy nowe utworzone przedsiębiorstwo, które praktycznie gwarantują zyskowny rozwój są nazywane start-upami. To słowo mieści w sobie wiele definicji, jednak rozumiemy je na ogół jako świetny pomysł na biznes. Jeśli chcesz założyć start-up, możesz skorzystać z wielu platform startowych, które są adresowane do młodych firm. Pomoc finansową uzyskamy z funduszy zalążkowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, funduszy venture capital lub od aniołów biznesu, którzy są inwestorami wspierającymi nowe przedsięwzięcia.

Pomoc w finansowaniu nowej działalności gospodarczej można uzyskać również w ośrodkach innowacji, a dokładnie w parkach technologicznych z Polski Wschodniej. Niestety dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie osoby poniżej 35 roku życia mieszkające w określonych województwach.

Więcej informacji na temat Platform startowych dla nowych pomysłów można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nowa firma na obszarze wiejskim

Jeśli mieszkasz na wsi, możesz liczyć na dofinansowanie liczące nawet 300 tysięcy złotych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest realizowany w latach 2014-2020 ma na celu głównie poprawę konkurencyjności rolnictwa i dedykuje swoją pomoc finansową osobom chcącym rozwijać gospodarstwa rolne. Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności, która wynosi od 100 do 300 tysięcy złotych.

Osoby zamieszkujące obszary wiejskie, które nie są rolnikami, mogą poszukać wsparcia finansowego w Lokalnych Grupach Działania oraz w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dotacje są przyznawane w ramach PROW, w zakresie inicjatywy ?Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich" i tak samo wynoszą do 100 tysięcy złotych. Najszybciej uzyskamy bezzwrotną dotację jeśli planujemy zająć się opieką nad dziećmi, osobami starszymi, rękodziełem, przetwórstwem oraz agroturystyką.

Pożyczka na założenie nowej działalności gospodarczej

Istnieje również możliwość skorzystania z pożyczki na własną firmę, która jest przede wszystkim łatwiej dostępna i nie wymaga brania udziału w skomplikowanych procedurach. O pożyczkę można ubiegać się m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy czy nawet w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Kredyty na start

Niestety banki w większości przypadków nie chcą udzielać kredytu osobom zakładającym firmę, wymagając prowadzenia działalności np. przez okres 6-ciu czy 12-stu miesięcy. Łatwo i stosunkowo szybko można uzyskać wsparcie biorąc pożyczkę pozabankową, która funkcjonuje dla przedsiębiorców na terenie całej Europy.

Jeśli pomimo wszystko zdecydujemy się na kredyt na nową działalność gospodarczą, powinniśmy wiedzieć, że będzie brana pod uwagę nasza historia kredytowa, dotychczasowe pożyczki, ich terminowość spłat itp. Oto dokumenty, które z pewnością będą niezbędne w czasie ubiegania się o kredyt:

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami dla US i ZUS,
- jeśli posiadamy ? wpis do rejestru działalności gospodarczej,
- biznesplan,
- zaświadczenia dotyczące zabezpieczenia kredytu np. hipoteka, weksel in blanco.

Kredyty dla firm dzielą się na trzy główne rodzaje:

- inwestycyjny,
- hipoteczny,
- obrotowy.

Zakładając nową działalność możemy brać pod uwagę wszystkie trzy rodzaje kredytowania, przy czym najszybciej uzyskamy pozytywną odpowiedź w przypadku kredytu hipotecznego. Dzieje się tak dlatego, że bank wymaga zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki, uzyskując w ten sposób pewne zabezpieczenie spłaty. Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie aktualnych potrzeb, jego okres wynosi zazwyczaj zaledwie kilka czy kilkanaście miesięcy. O nim warto pomyśleć wtedy, gdy prowadząc już firmę potrzebujemy dodatkowych środków na spłatę pracowników czy zakup środków. Najtrudniej uzyskać kredyt inwestycyjny, który jest nie tylko opcją długoterminową, ale często posiadającą zabezpieczenia pod postacią wpisu do hipoteki czy weksli. Kredyt inwestycyjny udziela się często wtedy, gdy firma istnieje już na rynku przynajmniej kilka miesięcy i nie jest obarczona tak dużym ryzykiem bankructwa co nowe powstające przedsięwzięcia.

Nowa działalność gospodarcza w 2018 z dofinansowaniem

Uzyskanie dofinansowania na nowo zakładaną działalność nie jest proste, jednak gdyby takie było, czy wystarczająco byśmy je docenili? Gdy uda wam się uzyskać wsparcie z Urzędu Pracy czy Unii Europejskiej pamiętajcie o tym, by zadbać o wszystkie aspekty prowadzenia firmy ? np. o pieczątkę, która ułatwi załatwianie wielu formalności. W końcu zakładanie i prowadzenie biznesu składa się z wielu drobnych elementów, które dopiero po złączeniu tworzą całość.

Czy waszym zdaniem lepiej ubiegać się o dofinansowanie czy postarać się o kredyt, który nie jest obciążony tyloma procedurami?

Źródła:

https://www.urzadpracy.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
https://www.parp.gov.pl/start-upy
http://dofinansowaniedlafirm.pl

Przelew online
Znajdź nas: