Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry

Pieczątki budowlane - Przykłady odbić pieczątek

Pieczątki budowlane

Dla potwierdzenia wykonania prac budowlanych, osoba posiadająca stosowne uprawnienia, posługuje się pieczątką. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, we wzorze pieczątki budowlanej znajduje się m.in.: zawód lub tytuł zawodowy, uprawnienia budowlane do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi wraz z numerem ewidencyjnym, zakres specjalności. Pieczątki budowlane przydają się również w prowadzeniu dokumentacji projektowej, uwzględniając adnotacje takie jak: "Zatwierdzono projekt", "Dokumentacja powykonawcza", "Wbudowano w obiekt". Pieczątki budowlane można zamówić, postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie zamów pieczątkę online.

Wzór odbicia pieczątki budowlanej 01

WZÓR BUD01

Wzór odbicia pieczątki budowlanej 02

WZÓR BUD02

Wzór odbicia pieczątki budowlanej 03

WZÓR BUD03

Wzór odbicia pieczątki budowlanej 04

WZÓR BUD04

Wzór odbicia pieczątki budowlanej 05

WZÓR BUD05

Wzór odbicia pieczątki budowlanej 06

WZÓR BUD06

Przelew online
Znajdź nas: